Codzienne rozważania_05.04.11

Chip Brogden

Bo jeśli wrośliśmy w podobieństwo jego śmierci, wrośniemy również w podobieństwo jego zmartwychwstania” (Rzm.6:5;  Dz. 14:22).

Nie ma takiej możliwości, abyśmy wzięli Krzyż i nie zostali wzbudzeni z martwych. Obawiam się, że przedstawię to tak prosto, że utracimy możliwość docenienia tej tajemnicy, lecz to wszystko jest w Piśmie. Nie możemy wstąpić, jeśli wcześniej nie zstąpimy. Czy możemy uchwycić Krzyż i kochać ręce, które nas przybijają do niego i nie mieć niczego przeciwko Temu Który nas tam umieścił? Czy możemy oddać naszego ducha w Jego ręce i zrezygnować z Siebie, patrząc poza obecne cierpienie, aby zobaczyć to, co jest przed nami przygotowane? Takie jest życie Zwycięzców.

aracer.mobi

Click to rate this post!
[Total: 2 Average: 5]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.