Codzienne rozważania_05.04.2012

Nie dzięki mocy ani dzięki sile, lecz dzięki mojemu Duchowi to się stanie – mówi Pan Zastępów(Zach 4:6).

Czyż nie jest to dla was znaczące i bardzo uderzające, że gdy zasłona została rozdarta to Izrael został odstawiony na bok? Izrael został powołany po to, aby utrzymywać świadectwo typów. Chrystus przyszedł i wypełnił wszystkie typy, a skoro stał się  centrum wszystkich typów, teraz zajęto się zasłoną, wszystkim co utrzymywało Boga oddzielonego od człowieka i droga została otwarta. Nie było już teraz typów. Tak więc kustosz wszystkich typów odchodzi razem z typami. Nie jest to już Boże zrządzenie typów, jest to Boże zrządzenie rzeczywistości, zrzędzenie niebiańskiej jedności ze zmartwychwstałym Panem i wszystkim, co to oznacza. Grozi nam powrót do typów. Te typy odeszły i takie jest właśnie całe przesłanie Listu do Hebrajczyków. Chrystus jest wszystkim. Zewnętrzny porządek Starego Testamentu jest odsunięty na bok i teraz w mocy jest tylko Sam Chrystus. On jest kapłanem; nie masz już kapłanów na ziemi w starotestamentowym sensie. On jest Ofiarą: nie ma już żadnej potrzeby ofiar. On jest Miejscem najświętszym: On jest Świątynią, On jest kościołem.

Czym jest kościół? Jest to Chrystus w żywej jedności z tym, co należy do Niego, wszędzie, gdzie dwaj lub trzej gromadzą się w Jego imieniu, On jest pośród nich. To jest Kościół. Nie musisz budować specjalnych budynków i nazywać ich „Kościołem”. Nie potrzebujesz specjalnych organizacji, religijnych instytucji, które nazywasz „Kościołem”. Wierzący w żywej jedności ze zmartwychwstałym Panem, stanowią Kościół. To jest rzeczywistość, a nie obraz. Chodzi o to, że pozbyto się Jego ciała, ludzkich ograniczeń. Teraz w jedności z zmartwychwstałym Chrystusem wszystkie ludzkie ograniczenia zostają przekroczone. Jest to jeden z cudów Chrystusa wskrzeszonego z martwych jako żywej rzeczywistości. Zostajemy doprowadzeni do rzeczywistości możliwości, które są większe niż ludzkie, w której, dzięki Chrystusowi w nas, możemy czynić to, czego nigdy nie moglibyśmy robić w naturalny sposób. Nasze relacja są zupełnie nowe – z niebiosami. Nasze zaopatrzenie jest nowym zaopatrzeniem – w niebie. To dlatego apostoł Paweł napisał do Koryntian, że Bóg wybrał słabych i głupich, aby przez to co było pogardzane i to co było niczym, mógł sprowadzić do zera to co mądre, co silne i to, co jest czymś. Dlaczego Bóg tak zdecydował? Ponieważ nie dzieje się to dzięki mocy ani dzięki sile, lecz przez Ducha Świętego; aby pokazać, że istnieje Jego własna moc, energia i zdolności, które przekraczają wszelkie największe mocy i zdolności tego świata.

T. Austin-Sparks from: The Risen Lord and the Things Which Cannot be Shaken – Chapter 4

___________________________________________________________

4 marca | 6 marca

Posty Open Windows zostały wybrane z dzieł T. Austin-Sparksa. W niektórych przypadkach są to skróty. Wstępne wersety i towarzyszące biblijne cytaty zostały wybrane przez redaktorów witryny Austin-Sparks.net i nie zawsze występują w oryginalnym tekście. Zachęcamy do przekazywania, drukowania i dzielenia się tym przesłaniem z innymi. T.Austin-Spraks chciał, aby to co zostało otrzymane za darmo, było darmo dawane, jego przesłanie nie posiada praw autorskich. Tak więc prosimy, jeśli zdecydujesz się dzielić tym z innymi, uszanuj jego wolę i oferuje je za darmo, bez żadnych opłat i wolne od praw autorskich.

раскрутка

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.