Codzienne rozważania_05.05.10 Arcydzieło w trakcie tworzenia

James Ryle

A wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują, to jest z tymi, którzy według postanowienia jego są powołani” (Rzm. 8:28).

„Jaki właściwie jest Boży cel dla mojego życia?” Jest to pytanie, które zadaje każda poszukująca dusza przez wszystkie stulecia. A nasze poszukiwania nie pozostają bez odpowiedzi.  Paweł mówi nam wyraźnie o tym w dalszych wersach, że Bożym celem jest „ukształtowanie nas na podobieństwo Jego Syna” (8:29) i że wszystko, co się dzieje ostatecznie jest dla naszego dobra. Innymi słowy: Bóg używa tego, co się dzieje w naszym życiu, w taki czy inny sposób, abyśmy stawali się coraz bardziej podobnie do Jego Syna. Taki jest Jego cel dla ciebie.

Greckie słowo, którego Paweł tutaj używa, oznacza „ustawiony w Jego obecności”. Jest to zawoalowane odniesienie do starotestamentowej praktyki umieszczania chlebów pokładnych w Miejscu Świętym na ołtarzu przed zasłoną, dzięki czemu mogły nasiąknąć chwałą Bożą zanim zjedli je kapłani. Nasze życie powinno być takie, jak dzisiejsze słowo: tak nasączone obecnością Pana, żeby inni mogli doświadczać Go dla siebie, gdy tylko znajdą się w pobliżu nas.

Klasyczny wiersz napisany przez A.S. Wilson najlepiej to oddaj: „Nie w samych słowach, które mówisz, nie w uczynkach twoich; lecz w najbardziej nieuświadomiony sposób wyraża się Chrystus. Czy jest w pięknie uśmiechu, w świętym świetle nad twoją brwią? O, nie; poczułem Jego obecność, gdy teraz śmiejesz się”.

Z dzieciństwa pamiętam taką pieśń: „Nich inni widzą Jezusa w tobie. Opowiadaj dalej tą historię, bądź wierny i szczery; niech inni widzą Jezusa w tobie”.

Wiedząc, że kochasz Boga i zostałeś powołany zgodnie z Jego celem, uczyń swoim życiowym celem to, aby inni mogli widzieć Jezusa w tobie.

Ponieważ Bóg każdego dnia używa w taki czy inny sposób, abyś był coraz bardziej podobny do Jezusa pod względem charakteru, zachowania, w rozmowach i w stosunku do tego świata. Współpracuj z Nim, traktując z wdzięcznym sercem cokolwiek Jego ręka dopuszcza przez granice Jego ochronnej miłości -ponieważ oto mamy arcydzieło w trakcie tworzenia.

продвижения

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *