Codzienne rozważania_06.01.2017

Hbr 6;12
ABYŚCIE SIĘ NIE STALI OCIĘŻAŁYMI, ALE BYLI NAŚLADOWCAMI TYCH, KTÓRZY PRZEZ WIARĘ I CIERPLIWOŚĆ DZIEDZICZĄ OBIETNICE.

Bohaterowie wiary, nie tylko przypominają nam o konieczności wiary, ale i o cierpliwości, przez którą wiara osiąga doskonałość czynów. Strzeżmy się, abyśmy nie oddalili się spod opieki naszego niebiańskiego Ojca lub nie zlekceważyli najmniejszej lekcji danej nam przez Pana Jezusa. Nie dopuszczajmy też do naszego serca zwątpienia, smutku i trosk. Gdy kowal chce zrobić coś ze stali a to ma być trwałe to wpierw musi ten kawałek stali włożyć do ognia, następnie ukształtować uderzając młotem i ostatnia czynność włożyć do zimnej wody aby ją zahartować. W ten sam sposób jesteśmy doświadczani przez Pana. Jeżeli okaże się, że jesteśmy materiałem niezdatnym do takiej obróbki, że nie poddajemy się hartowaniu to możemy zostać wyrzuceni przez Pana na stos odpadów. Żeby do tego nie doszło odpowiedzmy Panu jak Hiob;”Zna bowiem drogę, którą postępuję; Gdyby mnie wypróbował, wyszedłbym czysty jak złoto”. (23;10). Wytrwale poddajmy się posyłanym na nas doświadczeniom ponieważ uświęcenie rodzi się w cierpieniach.
Życzę błogosławionego dnia i wytrwałości w doświadczeniach.

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.