Codzienne rozważania_06.02.2015

Hurynowicz_rozwazania
Ps 34:11.
LWIĘTA CIERPIĄ NIEDOSTATEK I GŁÓD, LECZ TYM, KTÓRZY SZUKAJĄ PANA, NIE BRAK ŻADNEGO DOBRA.

Dałby Bóg, aby sprawa ta była na pierwszym miejscu w sercu każdego człowieka. Co dobrego otrzymałaś, otrzymałeś do dziś od Boga? Odpowiedź zależy od nastawienia serca do Niego. Czy jesteś nastawiony duchowo czy światowo? Czy wystarcza ci, że masz możliwość pracy, zdrowie, pożywienie, dach nad głową, ubranie? Czy to wszystko uważasz za dobra, którymi Bóg obdarowuje? Lecz jest coś znacznie większego. Niewierzący też korzystają ze wszystkich ziemskich błogosławieństw pochodzących od Boga. Ale Bóg pragnie być twoim Ojcem. Dysponuje On duchowymi Błogosławieństwami przygotowanymi dla tych, którzy są Jego i szukają Go. Jak często szukamy Pana? Czy świadomie z całej duszy szukamy Jego oblicza? W Ps. 105:4 czytamy: „Szukajcie Jego oblicza stale„. W Ps. 27 Dawid wspomina o tym, że Bóg powiedział: „Szukajcie oblicza mego.” Dawid stosował się do Bożego wezwania: „Twojego oblicza, Panie, chcę szukać„. Ci, którzy tak postępują znajdują się na drodze do otrzymania dobra od Boga. Szukajmy Pana, póki można go znaleźć.

Życzę błogosławionego dnia i wytrwałości.

продвижение сайта

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.