Codzienne rozważania_06.10.2015

Hurynowicz_rozwazania
Ps 36:10.
BO U CIEBIE JEST ŹRÓDŁO ŻYCIA, W ŚWIATŁOŚCI TWOJEJ OGLĄDAMY ŚWIATŁOŚĆ.

Wielokrotnie czytamy o skażeniu wód, rzek, jezior, gdzie ginie wszelkie życie. Również powietrze ulega zanieczyszczeniu. My, ludzie też ulegamy zgubnym wpływom otoczenia. Możemy być duchowo zachowani lub zginąć. Jeżeli znajdujemy się daleko od Boskiej prawdy to nie jesteśmy zdolni rozpoznać wszystkiego. Przy Bożym zdroju, każdy jest w stanie odróżnić fałsz i kłamstwo od prawdy. Pijmy więc ze źródła prawdy, aby rozpoznać ile znajduje się błędów w chaosie ludzkich poglądów. Czy istnieje bezwzględna i nieomylna skala prawdy, która pomoże ustalić fałsz lub coś chorobliwego i szkodliwego? Bogu niech będą dzięki, że dał nam do ręki tę skalę, abyśmy mogli zbadać każdą rzecz. Tą skalą jest Słowo Boże. Kto ją czyta ten szczerze usiłuje poznać prawdę o Bogu, o sobie, o świecie i o wieczności ten ją znajdzie i dojdzie do przekonania, że: „Słowo Twoje jest pochodnią nogom moim i światłością ścieżkom moim„. Pan Jezus mówi, że: „Słowo jest prawdą„, wydaje świadectwo, że jest prawdziwym, czystym źródłem. My ludzie oprócz światła potrzebujemy prawdziwego źródła i przykazań Bożych, aby wstąpić na właściwą drogę i podążać nią do wieczności. Potrzebujemy także nowego życia i mocy. Słowo Boże pokazuje człowiekowi jego grzeszny stan. Człowiek powinien zgodzić się z Bożym wyrokiem i wyznać; tak właśnie taki jestem.Słowo oferuje człowiekowi odkupienie i odpuszczenie grzechów w Jezusie Chrystusie, który przyszedł na ziemię aby szukać i zbawić grzeszników. Boży Duch powoduje w człowieku nawrócenie do Boga. Zostaje wtedy na nowo narodzony a jego serce zostaje napełnione uczuciem miłości do Boga jako Ojca. Duch Święty obdarza człowieka mocą nowego życia.
Pozdrawiam i życzę błogosławionego dnia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.