Codzienne rozważania_07.10.2015

Hurynowicz_rozwazania

Ps 77:14.
BOŻE, ŚWIĘTA JEST DROGA TWOJA! KTÓRYŻ BÓG JEST TAK WIELKI JAK BÓG?

Asaf autor wielu Psalmów, żył w Izraelu za czasów króla Dawida. Wiele doświadczył w swoim życiu, co wyraził w Psalmie 77. Zasmucony zadaje różne pytania: Czy Bóg zapomniał litości? Czy w gniewie stłumił miłosierdzie swoje? Jednak w swoim smutku woła do Boga i przypomina sobie jak Bóg postępował gdy wyprowadził swój lud z Egiptu. Asaf dochodzi do przekonania, że droga Boża jest święta, lecz często jest drogą ukrytą, która wiedzie przez morze, głębokie wody, tak, że nie widać śladów Jego stóp. To przeżył lud Boży, gdy przeprawiał się przez Morze Czerwone. Kiedy teraz drogi Boże są często dla nas niezrozumiałe, możemy jak Asaf przypomnieć sobie potężne czyny Boga, które spełnił dla nas i które ukazują Jego wielką miłość. Ponieważ z natury kroczyliśmy drogą na potępienie, dał Swego Syna jako ofiarę za grzechy. Bóg w Jezusie Chrystusie ofiaruje wieczne zbawienie. Każdy może je otrzymać przez wiarę w Pana Jezusa i dzięki temu wejść w żywy kontakt z Nim. Aby zachęcić człowieka do podjęcia decyzji wiary, Bóg czasami zsyła na człowieka bolesne doświadczenia.
Pozdrawiam i życzę błogosławionego dnia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.