Codzienne rozważania_06.12.2013-Chodźcie, wszyscy wierni

Cecil_EV

Pastor Cecil A. Thompson

O COME, ALL YE FAITHFUL!

A gdy aniołowie odeszli od nich do nieba, pasterze rzekli jedni do drugich: Pójdźmy zaraz aż do Betlejemu i oglądajmy to, co się stało i co nam objawił Pan” (Lu 2:15).

Ukochana kolęda „O Come,All Ye Faithful” pierwotnie napisana była po łacinie (Adeste Fideles). Słowa zostały napisane przez Anglika, Jhona Wade, który stworzył je jako pieśń religijną. Muzyka została skomponowana również przez Anglika, Johna Readinga na początku XVIII wieku.

 

O Come, All Ye Faithful

Oh Come All Ye Faithful
Joyful and triumphant,
Oh come ye, Oh come ye to Bethlehem.
Come and behold Him,
Born the King of Angels

Oh come, let us adore Him,
Oh come, let us adore Him,
Oh come, let us adore Him,
Christ the Lord.

Oh Sing, choirs of angels,
Sing in exultation,http://
Sing all that hear in heaven God’s holy word.
Give to our Father glory in the Highest;

Oh come, let us adore Him,
Oh come, let us adore Him,
Oh come, let us adore Him,
Christ the Lord.

All Hail Lord, we greet Thee,
Born this happy morning,
Oh Jesus for evermore be Thy name adored.
Word of the Father, now in flesh appearing;

Oh come, let us adore Him,
Oh come, let us adore Him,
Oh come, let us adore Him,
Christ the Lord

—————————-

To access O Come, All Ye Faithful, this week’s inspirational video from GloryScapes™ Inspirational Music Videos, please go to: http://www.gloryscapes.com/ocomeallyefaithful/ in your browser or click on the image below.

Niech was Bóg błogosławi obficie, gdy wy błogosławicie innych słowem i czynem!

– – Pastor Cecil

 

 

 

 

 

Wiele błogosławieństw, drogie serca. Zbliżcie się dziś do Boga, zaufajcie Mu całkowicie i bądźcie błogosławieństwem.

 aracer

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.