Codzienne rozważania_07.08.10 Czy ty znasz Boga?

James Ryle

Lecz kto się chce chlubić, niech się chlubi tym, że jest rozumny i wie o mnie, iż Ja jestem Pan” (Jer. 9:23; wg wersji ang.).

Wśród wielu rzeczy, które dominują w naszych najgłębszych marzeniach są trzy, który zdecydowanie wystają ponad pozostałe: mądrość, siła i bogactwo.

Pomyśl o tym, jak wielu z nas jest w oczach innych (być może nawet samych siebie) określana według poziomu inteligencji, fizycznego wyglądu i możliwości i stanu konta bankowego. Rzeczywiście, American Dream to posiadać takie wykształcenie, fizyczne umiejętności oraz finansowe uderzenie jakie tylko można osiągnąć.

Pogoń za tymi rzeczami często decyduje o tym czy kończymy nasze życie żyjąc… czy tracąc. Wykształcenie pozostaje w tyle za czasami; fizyczna siła spada z wiekiem, bogactwo ostatecznie dostaje się komuś innemu. W skrócie: nasze zamki sypią się całkowicie.

Pan używał proroka Jeremiasza, aby przekazywał ludziom wszystkich wieków ponadczasowe prawdy. „Tak mówi Pan: Niech się nie chlubi mędrzec swoją mądrością i niech się nie chlubi mocarz swoją mocą, niech się nie chlubi bogacz swoim bogactwem! Lecz kto chce się chlubić, niech się chlubi tym, że jest rozumny i wie o mnie, iż Ja, Pan, czynię miłosierdzie, prawo i sprawiedliwość na ziemi, gdyż w nich mam upodobanie – mówi Pan” (Jer. 22-23).

Możesz być mądry, posiadać wiele naukowych stopni, możesz mieć wgląd w wiele różnych pól wiedzy lecz, czy znasz Pana?

Możesz być okazem zdrowia fizycznego, silnym i prężnym, wyglądającym jakbyś właśnie wrócił z Olimpu lecz, czy znasz Pana?

Możesz być wypchany pieniędzy, z widokami na kolejny zyski bez granic, lecz czy znasz Pana?

W końcu i tak wiedza okaże się ograniczona, ciało zużyje się, a pieniądze będą należeć do kogoś innego. Byłoby więc najwyższą głupotą ufać tym rzeczom, lecz ci, „którzy znają Boga, umocnią się i będą działać” (Dn. 11:32).

Czy więc znasz Pana?

Są tacy ludzie, którzy nie znają pana i świadomie odmawiają poznania Go z powodu pychy i arogancji. Inni znowu wyobrażają sobie, że Go znają, lecz żyją w strachu przed Nim, a strach stworzył kłamstwa o Nim, które wierzą. Są jeszcze tacy, którzy znaj rzeczywiście Pana i kochają Go bardzo.

Do których należysz?

сайт

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.