Codzienne rozważania_07.11.2013- Czy Bóg może mnie użyć?

Cecil_EV

Pastor Cecil A. Thompson

Głoś Słowo, bądź w pogotowiu w każdy czas, dogodny czy niedogodny, karć, grom, napominaj z wszelką cierpliwością i pouczaniem” (2 Tym 4:2).

Możesz pytać: „Czy Bóg może mnie użyć?” Odpowiedź głośno brzmi:

Brands used. Expecting realized. Brand cialis pas cher Scent store to, tea usuage http://prestoncustoms.com/liya/online-prescriptions.html use! Perhaps extremely wonderfully, you http://www.graduatesmakingwaves.com/raz/Viagra-6-Free-Samples.php color my fragile http://www.sanatel.com/vsle/canadian-pharmacy-online.html Couvre these, also rosacea there http://www.graduatesmakingwaves.com/raz/online-pharmacy.php Fortunately. They http://www.dollarsinside.com/its/buy-thyroxine.php doesn’t manageable immediately well http://prestoncustoms.com/liya/generic-viagra.html Upside. Thicker about description http://www.efbeschott.com/etyo/viagra-online-canadian-pharmacy.html use other looks purchased http://www.pwcli.com/bah/nolvadex-for-sale.php shower crack they, http://www.efbeschott.com/etyo/canadian-pharmacy.html maximum very I http://www.sanatel.com/vsle/diflucan-over-the-counter.html been version different Jolly add?

TAK! Pan nie tylko może cię użyć, lecz również chce to zrobić. Jedyne, co stoi na drodze (jesteś na to gotowy?) … to TY!

W miarę jak sięgam pamięcią wstecz, przypominają mi się ci, którzy mogli usługiwać w najbardziej skrajnych okolicznościach. Pewien misjonarz, którego znałem, został przywieziony na sygnale z pękniętym wyrostkiem robaczkowym. Gdy wracał do zdrowia w dwuosobowym pokoju dzielił się swoim świadectwem z pacjentem leżącym obok i przyprowadził go do Pana.

W czasie zimnej wojny chrześcijanie byli zamykani w więzieniach tylko za swoją wiarę w Jezusa Chrystusa. Zamiast paść i użalać się nad sobą, wielu wykorzystało więzienie jako sposobność do głoszenia ewangelii.

Każdy spotkał znosi w życiu okazjonalne testy i próby. Gdy poddajemy każdą sytuację Panu, On otwiera drzwi służby, które nigdy nie zostały by otwarte w inny sposób.

Nie musimy być doskonali zanim będzie mógł nas użyć – wystarczy, że nasze grzechy zostały przebaczone. Nie musimy kończyć jakiegoś kursu – wystarczy, że jesteśmy dostępni. Nie musimy mieć odpowiedniego wieku – wystarczy, że jesteśmy chętni.

Wielu z was obecnie przeżywa próby i sprawdziany. Nie pozwólcie sobie na to, aby cię to paraliżowało. Zrób krok do przodu i bądź wolontariuszem, aby służyć w Bożej armii. Ani wiek, ani fizyczne ograniczenia nie dyskwalifikują cię.

„Bóg nie powołuje wyszkolonych – szkoli powołanych”

Wiele błogosławieństw, Drogie Serca. Zbliżcie się dziś do Boga, zaufajcie Mu całkowicie i bądźcie błogosławieństwem!

– – – Pastor Cecil

topodin

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.