Codzienne rozważania_08.02.2015

Hurynowicz_rozwazania

1 J 4:9.
W TYM OBJAWIŁA SIĘ MIŁOŚĆ BOGA DO NAS, IŻ SYNA SWEGO JEDNORODZONEGO POSŁAŁ BÓG NA ŚWIAT, ABYŚMY PRZEZEŃ ŻYLI.

Bóg poprzez zesłanie swojego jednorodzonego Syna okazał nam swoją miłość. Gdy grzesznik przyjmuje tą cudowną miłość to jego serce znajduje pokój z Bogiem, odpuszczone są mu grzechy przez wiarę w ofiarę Pana Jezusa na krzyżu Golgoty, gdzie jako sprawiedliwy umarł za niesprawiedliwych. Dzięki wierze w Syna Bożego serce osiąga życie wieczne i poznaje Boga jako swego Ojca, napisano bowiem:”Wszak nie wzięliście ducha niewoli, by znowu ulegać bojaźni, lecz wzięliście ducha synostwa, w którym wołamy: Abba Ojcze„. Rzym. 8:15. Jest to prawdziwe szczęście mieć dzięki Jezusowi w Bogu swego Ojca. Gdy uświadomimy sobie, jak jesteśmy bogaci i szczęśliwi, wierząc całym sercem w Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, który odkupił nasze winy, przezwyciężył śmierć i jako zmartwychwstały króluje po prawicy Boga swojego Ojca a także naszego Ojca oraz podtrzymuje ten związek, w który wprowadził nas dzięki swojej śmierci i zmartwychwstaniu.

Życzę błogosławionego dnia.раскрутка

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.