Codzienne rozważania_08.04.2014 – Wybory!

Cecil_EV

Pastor Cecil A. Thompson

Patrz! Kładę dziś przed tobą życie i dobro oraz śmierć i zło; gdyż ja nakazuję ci dzisiaj, abyś miłował Pana, Boga twego, chodził jego drogami i przestrzegał jego przykazań, ustaw i praw, abyś żył i rozmnażał się, a Pan, Bóg twój, będzie ci błogosławił w ziemi, do której idziesz, aby ją posiąść. Jeżeli zaś odwróci się twoje serce i nie będziesz słuchał, jeżeli dasz się odwieść i będziesz oddawał pokłon innym bogom oraz im służył, to oznajmiam wam dzisiaj, że zginiecie i niedługie będą wasze dni na ziemi, do której przeprawiasz się przez Jordan, aby dojść do niej i objąć ją w posiadanie” (Pwt 30:15-18).

Czy nie cieszysz się z tego, że nie żyjemy w tych czasach, gdy ludzie oddawali cześć bałwanom? Wtedy ludzie tworzyli bałwany ze złota, drewna, kamienia po to, aby się im kłaniać i służyć. Ci „bogowie” stawali się dla nich tak ważni, że całe ich życie kręciło się wokół oddawania czci temu, co sami stworzyli. Można by się zastanawiać, jak mogli być tak głupi.

Zanim pójdziemy dalej z potępianiem poprzednich pokoleń, musimy dobrze przyjrzeć się naszym czasom i współczesnej erze. Żyjemy w tak hedonistycznym społeczeństwie, że większość ludzi oddaje się temu, cokolwiek daje im przyjemność. Postawiliśmy współczesne bożki „materii” życia. Skłaniamy się przed kaplicą wszystkiego, co nowe i nowoczesne, ponieważ sprawia to, że DOBRZE SIĘ CZUJEMY.

Obawiam się, że chrześcijanie wielokrotnie popadają w tego samego rodzaju tragiczne uwielbienie. Mojżesz postawił Izraelitów wobec głośnego wołania, aby kochali Pana i byli posłuszni Jego słowu. Sami musimy podejmować takie wybory, aby służyć Panu, naszemu Bogu, z całego serca, z całej duszy i całym umysłem.

DOKONAJ WŁAŚCIWEGO WYBORU!

Niech was Bóg błogosławi obficie, gdy wy błogosławicie innych słowem i czynem!

– – Pastor Cecil

продвижение

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.