Codzienne rozważania_06.07.10 Tydzień w Obecności Bożej (dzień drugi)

James Ryle

Łaska Pana Jezusa Chrystusa i miłość Boga, i społeczność Ducha Świętego niech będzie z wami wszystkimi. Amen!” (2Kor. 13:13).

Uwielbiam to jak parafraza The Message Bible oddaje ten fragment: „Zdumiewająca łaska Mistrza, Jezusa Chrystusa, ekstrawagancka miłość Bożą i intymna przyjaźń Ducha Świętego niech będzie z wami wszystkimi”.

Zdumiewająca Łaska. Ekstrawagancka Miłość. Intymna Przyjaźń.

To trzy wspaniałe dary już dostarczone każdemu z nas i każdego z nas, kto tęskni do ponownego znaczącego połączenia w trwały sposób z Wszechmogącym.

Zdumiewająca Łaska. Czy wiesz o tym, że Bóg chce zaskoczyć cię Swą umacniającą obecnością. ON chce pokazać ci, że możesz Mu ufać we wszystkim i zawsze. Jego łaska wystarcza. Moc działającego Chrystusa przez twoje życie jest wszystkim czego ci potrzeba, aby być zbawionym i całkowicie usatysfakcjonowanym.

Ekstrawagancka Miłość. „Jak wielka jest miłość Ojca do nas; jak poteżna i bez wszelkiej miary! Posłał Swego jedynego Syna,… aby z łajdaka uczynić skarb!” (Stary irlandzki hymn). Boża miłość do ciebie jest ogromna i nieumiarkowana tak bardzo, że nigdy nie będziesz w stanie jej zgłębić, ani sięgnąć wysokości, ani zmierzyć szerokości, ani dostrzec jej długości. Jednym prostym i doskonałym słowem: Jego miłość jest ekstrawagancka.

Intymna Przyjaźń. Przyjaźń tego rodzaju sięga znacznie dalej poza powierzchowne pozory społecznej znajomości, a nawet przekracza bogatszą dietę osobistych relacji. Jest to intymna przyjaźń, najrzadszy i najgłębszy rodzaj ze wszystkich.

Zdumiewająca Łaska. Ekstrawagancka Miłość. Intymna Przyjaźń.

Te trzy wspaniałe dary należą do nas w Chrystusie, lecz być może jeszcze nie doświadczyłeś tego wcale, w żadnej realnej mierze. Bóg udzielił ich w bardzo praktyczny sposób, który zapewnia pełne doświadczanie wszystkiego, co On dla nas ma.

Czy jesteś na to gotowy? To jest takie proste. W rzeczywistości, jest to tak proste, że można to zaniechać. Lecz nie rób tego! Jeśli zaufasz temu, co ci mówię i zaczniesz celowo ćwiczyć te trzy praktyczne rzeczy, twoje serce rozszerzy się i Bóg nadejdzie w Swej pełni.

Oto, co chcę ci powiedzieć….

Ding! Wyczerpało się miejsce, pewnie jutro będę musiał opowiedzieć ci o tym!

aracer.mobi

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.