Codzienne rozważania_08.08.11

Chip Brogden

Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią” (Mat. 5:7)

Bóg jest „bogaty w miłosierdzie” (Ef. 2:4). Wejście do Jego Królestwa zasadza się na łasce, miłosierdziu i przebaczeniu. Żyć w Jego Królestwie to doświadczać każdego dnia łaski, miłosierdzia i przebaczenia Bożego. Natura Królestwa odzwierciedla cechy charakteru Króla. Jeśli tak jest to jak możemy twierdzić, że jesteśmy reprezentantami Królestwa Miłości i nie przebaczać za darmo, jak nam przebaczono? Jeśli zostało nam przebaczone przez Boga to my mamy obowiązek przebaczać innym, nie ze względu na nich czy na nas, lecz ze względu na Królestwo.

Byłoby niezrozumiałe twierdzić, że jest się królem i kapłanem Królestwa opierającego się na przebaczeniu grzechów i równocześnie dopuszczać nieprzebaczenie i zgorszenie w osobistym życiu. Trudno będzie uwierzyć ludziom, że Bóg może im przebaczyć, jeśli Jego właśni ludzie nie są wstanie przebaczać jedni drugim..

————

Share your comments: http://InfiniteSupply.Org/august8

©2011 InfiniteSupply.Org  Można rozpowszechniać w celach niezarobkowych pod warunkiem umieszczenia tej informacji.  Podziel się tym z przyjaciółmi.раскрутка

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.