Codzienne rozważania_08.12.2014

Hurynowicz_rozwazania

J 13:8.
RZECZE MU PIOTR: PRZENIGDY NIE BĘDZIESZ UMYWAŁ NÓG MOICH! ODPOWIEDZIAŁ MU JEZUS: JEŚLI CIĘ NIE UMYJĘ, NIE BĘDZIESZ MIAŁ DZIAŁU ZE MNĄ.

Jest wielu wierzących, których gnębią grzechy popełnione po nawróceniu. Wiele z tych osób zapomniało, że Pan Jezus przebłagał błędy wszystkich, którzy w Niego wierzą, bo taka jest ich niewzruszona pozycja. Święty Bóg powiedział, że nigdy nie wspomni naszych grzechów i nieprawości. Krew Pana Jezusa Chrystusa oczyszcza nas od wszelkiego grzechu – od tego, który popełniliśmy przed nawróceniem i tego po nawróceniu. Przewinienia jakie popełniamy jako ludzie znający Chrystusa Jezusa, jako swojego Zbawiciela, nie usuwają nas z pozycji odkupionych. O uchybieniach w postępowaniu wierzącego Pan Jezus wypowiada się mówiąc o uczniach, że są „czyści i nienaganni” (z wyjątkiem obłudnego Judasza), lecz potrzebują umycia nóg. Do Piotra Pan Jezus zwrócił się słowami: „Jeśli cię nie umyję, nie będziesz miał działu ze mną„. Chrześcijanie powinni mieć delikatne sumienie i bać się utraty na pewien czas radości zbawienia, tak jak m.in. Dawid (Ps.51:1-12). Po akcie pokory wzmocnieniem dla chrześcijanina jest Jezus – nasz orędownik u Ojca. Iz. 38:1: „ZAPRAWDĘ, ZBAWIENNA BYŁA DLA MNIE GORYCZ, LECZ TY ZACHOWAŁEŚ DUSZĘ MOJĄ OD DOŁU ZAGŁADY, GDYŻ POZA SIEBIE RZUCIŁEŚ WSZYSTKIE MOJE GRZECHY„.

Życzę radosnego dnia.стоимость поисковой оптимизации

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.