Codzienne rozważania_08.12.2014

Hurynowicz_rozwazania

J 13:8.
RZECZE MU PIOTR: PRZENIGDY NIE BĘDZIESZ UMYWAŁ NÓG MOICH! ODPOWIEDZIAŁ MU JEZUS: JEŚLI CIĘ NIE UMYJĘ, NIE BĘDZIESZ MIAŁ DZIAŁU ZE MNĄ.

Jest wielu wierzących, których gnębią grzechy popełnione po nawróceniu. Wiele z tych osób zapomniało, że Pan Jezus przebłagał błędy wszystkich, którzy w Niego wierzą, bo taka jest ich niewzruszona pozycja. Święty Bóg powiedział, że nigdy nie wspomni naszych grzechów i nieprawości. Krew Pana Jezusa Chrystusa oczyszcza nas od wszelkiego grzechu – od tego, który popełniliśmy przed nawróceniem i tego po nawróceniu. Przewinienia jakie popełniamy jako ludzie znający Chrystusa Jezusa, jako swojego Zbawiciela, nie usuwają nas z pozycji odkupionych. O uchybieniach w postępowaniu wierzącego Pan Jezus wypowiada się mówiąc o uczniach, że są „czyści i nienaganni” (z wyjątkiem obłudnego Judasza), lecz potrzebują umycia nóg. Do Piotra Pan Jezus zwrócił się słowami: „Jeśli cię nie umyję, nie będziesz miał działu ze mną„. Chrześcijanie powinni mieć delikatne sumienie i bać się utraty na pewien czas radości zbawienia, tak jak m.in. Dawid (Ps.51:1-12). Po akcie pokory wzmocnieniem dla chrześcijanina jest Jezus – nasz orędownik u Ojca. Iz. 38:1: „ZAPRAWDĘ, ZBAWIENNA BYŁA DLA MNIE GORYCZ, LECZ TY ZACHOWAŁEŚ DUSZĘ MOJĄ OD DOŁU ZAGŁADY, GDYŻ POZA SIEBIE RZUCIŁEŚ WSZYSTKIE MOJE GRZECHY„.

Życzę radosnego dnia.стоимость поисковой оптимизации

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.