Codzienne rozważania_09.01.10 Rozświetl swój najciemniejszy dzień

Logo_Ryle

James Ryle

A gdybym rzekł: Niech ciemność mnie ukryje, nawet noc stanie się światłem wokoło mnie” (Ps. 139:11, wg wersji ang. – przyp.tłum.).

Wspólne są dla nas wszystkich dwie rzeczy: po pierwsze: Bóg nas kocha; po drugie: diabeł nas nienawidzi. Jedne chce tylko dobra dla nas, drugi, przeciwnie, złego. Jeden chce nas budować i błogosławić, drugi zawsze stara się nas rozerwać i zniszczyć. Jeden przynosi światło na nasz świat, drugi ciemność. Lecz nie jest to przeciąganie liny, ani nawet nic w pobliżu tego. Z powodu swej wielkiej miłości do nas Pan obraca nawet głupie rzeczy, które diabeł robi zamienia je dla naszej korzyści! „Wy zamyślaliście zło, lecz Bóg obrócił to ku dobremu” – powiedział Józef braciom (Rdz. 50:20). Paweł zapewnia nas, że Bóg współdziała z nami ku dobremu we wszystkim (Rzm. 8:28, Ef. 1:11).

Mając Pana po swojej stronie nie możemy przegrać. On daje nam światło nawet w najciemniejszej naszej godzinie.

Psalmista śpiewał: „Ty zaiste zapalasz pochodnię moją, PAN, mój Bóg oświeca ciemności moje” (Ps. 18:28). Innymi słowy:  „PAN daje mi objawienie Swojej miłości, gdy jestem w ciemnościach”. Mając to w pamięci spójrzmy ponownie na wers otwierający dzisiejsze rozważania: „A gdybym rzekł: Niech ciemność mnie ukryje, nawet noc stanie się objawieniem miłości Bożej wokół mnie” (Ps 139:11).

Jakże cudowne jest to, że Pan wszystko obraca ku dobremu, nawet to, co ciemność zamierza jako zło.

Prorok Micheasz wiedział o tym. Posłuchaj jak jego zwycięska wiara mówi o potępiających głosach oskarżenia: ” Nie ciesz się z mojej niedoli, moja nieprzyjaciółko! Chociaż upadłem, jednak wstanę, chociaż siedzę w ciemności, jednak Pan jest moją światłością” (Mich. 7:8). „Ta miłość mnie podniosła!” napisał autor piosenki. Gdy więc, w najciemniejszej naszego godzinie, zacznie przez ciemności przebijać się światłość objawienia Bożej miłości, powiemy to samo!

Bóg kocha nas; zawsze. Nawet w tych złych dniach i On zawsze i we wszystkim działa ku naszemu dobru, abyśmy byli coraz bardziej podobni do Jezusa,… Światłości Świata.

раскрутка сайта

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *