Codzienne rozważania_09.07.2015

Hurynowicz_rozwazania

Joz 6:5.
A GDY BĘDĄ PRZECIĄGLE TRĄBIĆ NA BARANICH ROGACH I WY USŁYSZYCIE GŁOŚ TRĄB, NIECH CAŁY LUD WZNIESIE OKRZYK BOJOWY. WTEDY MUR MIASTA ROZPADNIE SIĘ W MIEJSCU, A LUD WKROCZY DO NIEGO, KAŻDY PROSTO PRZED SIEBIE.

Oto daję w twoje ręce Jerycho, jego króla i wszystkich jego wojowników, rzekł Pan Bóg do Jozuego. Tajemnica zwycięstwa narodu Izraelskiego kryła się w okrzyku, ponieważ był to okrzyk wiary opartej wyłącznie na Bożym Słowie. I według ich wiary Pan Bóg im odpowiedział. Kiedy podniósł się okrzyk, Pan Bóg spowodował upadek murów jerychońskich. Wiele wieków później zostało to wydarzenie opisane na stronach Pisma Świętego w liście do Hebrajczyków 11:30: „Przez wiarę runęły mury Jerycha, okrążane przez siedem dni„.

Pozdrawiam i życzę błogosławionego dnia

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.