Codzienne rozważania_10.01.2014-Zostań z nami

Cecil_EV

Pastor Cecil A. Thompson

Zostań z nami, gdyż ma się ku wieczorowi i dzień się już nachylił. I wstąpił, by zostać z nimi” (Lu 24:29).

Henry F. Lyte bardzo kochał Pana z całego swego serca. Stał się znany z powiedzenia: „Lepiej się zużyć, niż zardzewieć”, które doskonale opisuje jego życie.

W ciągu ostatnich 23 lat swego życia był pastorem ubogiego kościoła w Anglii. Zawsze był słabego zdrowia, lecz w tym czasie zaczął jeszcze bardziej podupadać. Mówi się, że gdy miał wygłosić swoje ostatnie kazaniu, musiał niemal wczołgać się za kazalnicę.

Na krótką przed tym ostatnim kazaniem napisał słowa i melodię do pieśnie „Abide With Me”. Opiera się ona na dzisiejszym tekście z Ewangelii Łukasza, gdzie czytamy o tym, że dwaj uczniowie byli na drodze do Emaus, a ich słowa: „Zostań z nami, gdyż ma się już ku wieczorowi i dzień się już nachylił. I wstąpił, by zostać z nimi”. Odszedł, aby być z Panem niedługo po napisaniu tej pieśni.

Później, William Monk, napisał nową melodię. W czasie osobistego cierpienia został zainspirowany przez piękno wspaniałego zachodu Słońca.

Abide With Me

Abide with me—fast falls the eventide;
The darkness deepens—Lord, with me abide;
When other helpers fail and comforts flee,
Help of the helpless, O abide with me!

Swift to its close ebbs out life’s little day;
Earth’s joys grow dim, its glories pass away;
Change and decay in all around I see;
O Thou who changest not, abide with me!

I need Thy presence every passing hour;
What but Thy grace can foil the tempter’s power?
Who like Thyself my guide and stay can be?
Through cloud and sunshine, O abide with me.

Hold Thou Thy word before my closing eyes,
Shine thru the gloom and point me to the skies;
Heaven’s morning breaks and earth’s vain shadows flee
In life, in death, O Lord, abide with me!

Wiele błogosławieństw, drogie serca. Zbliżcie się dziś do Boga, zaufajcie Mu całkowicie i bądźcie błogosławieństwem.

 продвижение

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.