Codzienne rozważania_10.09.2013 – Zmieniaj mnie!

Cecil_EV

Gdy zamknę niebiosa, tak iż nie będzie deszczu, albo gdy każę szarańczy, aby objadła ziemię, albo gdy ześlę zarazę na mój lud, i ukorzy się mój lud, który jest nazwany moim imieniem, i będą się modlić, i szukać mojego oblicza, i odwrócą się od swoich złych dróg, to Ja wysłucham z niebios, i odpuszczę ich grzechy i ich ziemię uzdrowię” (II Krn 7:13-14).

Moją uwagę od pewnego czasu zwraca antychrześcijańska atmosfera wielu rządów. Namawia się chrześcijan do tego, aby stali się bojownikami wprowadzającymi zmiany. Mówi nam się, że należy wybrać wierzących na urzędy i wszystko będzie lepiej. Smutno to powiedzieć, ale to nie jest odpowiedź.

Jezus posłał Swoich uczniów na ten świat jak owce między wilki. Ci pierwsi uczniowie nie zakładali kościoła zmieniając polityczny klimat swoich czasów. Oni zakładali kościół na swojej własnej krwi!

Ci odważni mężczyźni i kobiety nie starali się o uciski i śmierć, lecz uważali swoje życie za nic w porównaniu z nakazem, który dał im Jezus, aby iść i czynić uczniów. Bardzo często kosztem było wszystko!

W dzisiejszym fragmencie Pisma zawarta jest instrukcja, która mówi, że przebudzenie zaczyna się w nas. Nigdy nie zmienimy świata politycznymi środkami, lecz stojąc twarzą przed Bogiem. Chcę, aby Pan zmieniał mnie, bez względu na koszty. ZMIENIAJ MNIE,PANIE!

Wiele błogosławieństw, Drogie Serca. Zbliżcie się dziś do Boga, zaufajcie Mu całkowicie i bądźcie błogosławieństwem!

– – – Pastor Cecil

topod

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.