Codzienne rozważania_12.01.2015

Hurynowicz_rozwazania
Ks. Daniela 2:20.
I ZACZĄŁ DANIEL MÓWIĆ TYMI SŁOWY: NIECH BĘDZIE BŁOGOSŁAWIONE IMIĘ BOGA OD WIEKÓW NA WIEKI, ALBOWIEM DO NIEGO NALEŻĄ MĄDROŚĆ I MOC.

W Słowie Bożym spotykamy się z tym zawołaniem wyrażonym przez wdzięcznego wierzącego.
Efezjan 1:3. „Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który nas ubłogosławił w Chrystusie wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios„. Dlaczego jesteśmy ubłogosławieni? Bo jesteśmy zjednoczeni z Chrystusem, który jest w niebie. Jesteśmy tego świadomi i nasze serca wielbią Boga.
1 Piotra 1:3. „Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który według wielkiego miłosierdzia swego odrodził nas ku nadziei żywej przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa„. Przedstawiony jest tu na ziemi pielgrzym, któremu pokazana jest przyszłość. Już może on dziękować Bogu, bo wie, że Bóg jest wierny i że po zakończeniu tej podróży czeka go dom Ojca, gdzie Jezus przygotował miejsce.
2 Korynt 1:3-4. „Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec miłosierdzia i Bóg wszelkiej pociechy, który pociesza nas we wszelkim utrapieniu naszym, abyśmy tych, którzy są w jakimkolwiek utrapieniu, pocieszać mogli taką pociechą, jaką nas samych Bóg pociesza„.  Jak w chwili pojawiających się doświadczeń życiowych dziękować Bogu? Jest to zasadne i słuszne, ponieważ On napełnia mnie pokojem w chwili, która każe mi pokutować. On uzdalnia mnie do tego abym pocieszał innych Jego pokojem.
BŁOGOSŁAWIONY NIECH BĘDZIE PAN! CODZIENNIE DŹWIGA CIĘŻARY NASZE BÓG, ZBAWIENIE NASZE.

Życzę błogosławionego dnia.

продвижение сайта

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.