Codzienne rozważania_12.09.2012

Modlę się o to,…, aby oświecił oczy serca waszego, abyście wiedzieli, jaka jest nadzieja, do której was powołał, i jakie bogactwo chwały jest udziałem świętych w dziedzictwie jego” (Ef. 1:18).

Czym jest dziedzictwo Chrystusa w świętych? Co to są bogactwa dziedzictwa chwały Chrystusa w świętych? Otóż święci mają stanowić dla Niego środek uniwersalnej manifestacji Jego tak, jak zamierzył to dla Niego Bóg. Częścią planu rady Bożej jest to, że to On będzie centralną pełnią, lecz ta pełnia nie może się manifestować, okazywać w jakiś oddzielny sposób. Nie byłoby w tym żadnego celu, ponieważ mógł to zrobić pozostając w Boskości bez wcielenia. Mógł posiąść tą pełnię w taki sposób i o tym mówi List do Filipian. Był równy Bogu, miał wszelką pełnię, lecz opróżnił samego siebie. Dlaczego? Po to, aby inni mogli zostać doprowadzeni do tej pełni, aby On nie musiał zatrzymywać wszystkiego dla Siebie. Tego właśnie chce Szatan.

Pan Jezus odstąpił od tego po to, aby przyprowadzić innych. Apostoł mówi: „Takiego bądźcie usposobienia”. Jeśli ktokolwiek z was uważa, że musi trzymać się swoich praw, swojego gruntu, trzymać rzeczy dla siebie to gwałcicie samego ducha Chrystusa, który wyrzekł się Swoich własnych praw po to, aby inni mogli do nich dojść i skorzystać na tym. Tak więc dziedzictwo Chrystusa to: On jest dziedzicem wszystkiego, lecz może to wszystko mieć tylko wtedy, gdy ma świętych i On otrzymuje „to wszystko” przez świętych i w nich. Należy to do układu, umowy. Tak więc, to nie jedna odizolowana jednostka w Bożym Wszechświecie, fakt że On ma posiadać wszystko, lecz przez wyznaczonego mędrca, w zbiorowym sensie, a nie tylko osobistym… Pana nie zadowala samo zbawienie Jego ludzi i nie zadowala Go to, że zbawienie ich powinno zostać utrzymane. Pan ustanowił ten jeden cel: pełne poznanie Go. Dla Pana jest to nieodzowne. Jego dziedzictwo jest z tym związane. Potrzeba na dziś jest tego, że lud Pański powinien dojść do poznania Jego Samego tak, jak Go nie zna, do pozycji stosunku do Niego, której nie zajmuje; jednym słowem: dojść do pełnego poznania Go.

By T. Austin-Sparks from: The Church of the Firstborn – Chapter 3

_________________________________________________________________

11 września | 13 września

Posty Open Windows zostały wybrane z dzieł T. Austin-Sparksa. W niektórych przypadkach są to skróty. Wstępne wersety i towarzyszące biblijne cytaty zostały wybrane przez redaktorów witryny Austin-Sparks.net i nie zawsze występują w oryginalnym tekście. Zachęcamy do przekazywania, drukowania i dzielenia się tym przesłaniem z innymi. T.Austin-Spraks chciał, aby to co zostało otrzymane za darmo, było darmo dawane, jego przesłanie nie posiada praw autorskich. Tak więc prosimy, jeśli zdecydujesz się dzielić tym z innymi, uszanuj jego wolę i oferuje je za darmo, bez żadnych opłat i wolne od praw autorskich.

продвижение

Click to rate this post!
[Total: 2 Average: 5]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *