Category Archives: Codzienne rozważania_2012

Codzienne rozważania_31.12.2012

Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, ujrzycie niebo otwarte i aniołów Bożych wstępujących i zstępujących na Syna Człowieczego, Tego, który jest schodami między niebem i ziemią” (J 1:51 NLT).

Wzbudzony z martwych Chrystus oznacza otwarte niebiosa. Duch Namaszczenia zstępuje na nas dlatego, że Ukrzyżowany został Wzbudzony. Przychodzi do nas wprost z otwartych niebios, które Syn Boży otworzył dla nas… Pan Jezus powiedział: „Gdy On, Duch … przyjdzie, wprowadzi was we wszelką prawdę„. Jan potwierdza to, mówiąc: „Namaszczenie, które przyjęliście . . . poucza was o wszystkim„. Reprezentują to wstępujący i zstępujący aniołowie. Duch Święty porozumiewa się z nami, lecz Chrystus jest drabiną, sięgającą z ziemi do niebios. Gdzie jest ta drabina? Nie jest w świecie, lecz jest ustawiona w naszych sercach. Jest to Chrystus w naszych sercach. W naszych sercach jest otwarta droga z niebios, Sam Chrystus, prowadząc nas do samej obecności Bożej. Zadaniem Ducha Świętego w stosunku do Chrystusa, jest doprowadzić nas do takiej społeczności z Chrystusem, jaką miał Chrystus ze Swoim Ojcem.

Na tej podstawie zapewniona jest pełna wystarczalność Chrystusa. My znajdujemy się w okręgach niebieskich, ponieważ Chrystus jest w nas. Jeśli przyłączymy się do Jego osoby, wszelkie ograniczenia znikają. Jest bezpośrednia i natychmiastowe komunia z Bogiem, a Duch Święty może objawiając nam niebiańskie rzeczy. Tak rozumiemy, co to znaczy przyjmować wszystko bezpośrednio od Boga w Chrystusie. Chrystus w nas oznacza wewnętrzne poznanie Boga, wypływającą z serca relację z Nim, wewnętrzną moc Bożą. Jest to jednak tajemnica, której ten świat nie może poznać. Nie jest w stanie zrozumieć tego, że nasz Pan Jezus zechciał przyjąć dokładnie taką samą podstawę życia wraz ze wszystkimi jego ograniczeniami, choć bez grzechu. Tak, w społeczności ze Swoim Ojcem, stale łamał te ograniczenia, pokonywał je, sprowadzając całe Jego zaopatrzenie, całą pełnię wyłącznie od Ojca. Zaspokojenie wszelkich Jego potrzeb było w Jego Ojcu. Tak też my jesteśmy wezwani do tego, aby żyć według Ducha, życiem, które zwycięża nasze słabości, życiem, w którym Chrystus jest wszystkim, gdzie Jego zwycięstwo jest naszym zwycięstwem. Dzieło krzyża zostało skończone. Zasłona rozdarta. Drzwi otwarte. Tak więc, wzbudzony z martwych Chrystus w niebie oznacza otwarte dla nas niebo, gdzie wszystko jest możliwe dla nas w Chrystusie, abyśmy mogli uwielbić Jego!

Oryg.: T. Austin-Sparks from: Christ Our All – Chapter 4

  _________________________________________________________________________

30 grudnia | 1 stycznia

Posty Open Windows zostały wybrane z dzieł T. Austin-Sparksa. W niektórych przypadkach są to skróty. Wstępne wersety i towarzyszące biblijne cytaty zostały wybrane przez redaktorów witryny Austin-Sparks.net i nie zawsze występują w oryginalnym tekście. Zachęcamy do przekazywania, drukowania i dzielenia się tym przesłaniem z innymi. T.Austin-Spraks chciał, aby to co zostało otrzymane za darmo, było darmo dawane, jego przesłanie nie posiada praw autorskich. Tak więc prosimy, jeśli zdecydujesz się dzielić tym z innymi, uszanuj jego wolę i oferuje je za darmo, bez żadnych opłat i wolne od praw autorskich.

seo раскрутка

Codzienne rozważania_30.12.2012


Widziałem, a oto drzwi były otwarte w niebie…głos rzekł: „Wstąp tutaj, a pokażę ci, …” (Obj. 4:1).

Moim celem, jest sprawić, we współpracy z Panem, aby wszystko było całkowicie praktyczne, abyśmy zastosowali to wyzwanie natychmiast i pytam was, czy Duch Święty w tobie prezentuje Bożą pełnię w Jego Synu w stale wzrastający sposób? Czy taka jest natura twojego duchowego życia? Jeśli nie, to musisz się solidnie przed Panem nagimnastykować, bo coś jest nie w porządku. Jeśli natura duchowego życia nie daje stale wzrastającego poznania, to namaszczenie oznacza, że coś jest niedobrze z twoim stosunkiem do namaszczenia.  Jezus powiedział do Natanaela: „Odtąd zobaczycie niebo otwarte i aniołów Bożych wstępujących i zstępujących na Syna Człowieczego” (wg wersji ang.) „Odtąd”, oczywiście, oznacza natychmiastową przyszłość, dni Ducha Świętego, który miał wkrótce przyjść. Przy otwartych niebiosach widzisz i rozumiesz jakie znaczenie Bóg nadaje Swojemu Synowi.

Te otwarte niebiosa dla Pana Jezusa to było namaszczenie. Duch zstąpił i spoczął na Nim. To było namaszczenie i tak samo jest z nami. Otwarte niebiosa to, od dnia Zielonych Świąt dalej, namaszczenie Ducha, to Chrystus w nas. Otwarte niebiosa oznaczają stale wzrastające objawienie Chrystusa.

Pozwólcie mi zalecić to. Jestem ponownie pobudzony, aby zalecić to … Otwarte niebiosa natychmiast przynoszą ci Boże objawienie Chrystusa pod same drzwi, umożliwiają ci je, abyś nie był uzależniony od bibliotek, książek, wykładów czy czegokolwiek innego. Ono jest tutaj dla ciebie. Jakkolwiek Pan może uważać za dobre wykorzystanie tych innych rzeczy, aby ci pomóc wzrastać, ty jednak masz swoje własne otwarte niebiosa, swoją własną wyraźną drogę przejścia, a nie zamknięte sklepienie nad sobą. Pan Jezus przychodzi w coraz bardziej i bardziej cudowny sposób do twego serca, ponieważ „Bóg, który powiedział: z ciemności niech światłość zaświeci, rozświetlił serca nasza, aby zajaśniało poznanie chwały Bożej, która jest na obliczu Jezusa Chrystusa” (2Kor 4:6).

Oryg.: T. Austin-Sparks from: The School of Christ – Chapter 1

_________________________________________________________________________

29 grudnia | 31 grudnia

 Posty Open Windows zostały wybrane z dzieł T. Austin-Sparksa. W niektórych przypadkach są to skróty. Wstępne wersety i towarzyszące biblijne cytaty zostały wybrane przez redaktorów witryny Austin-Sparks.net i nie zawsze występują w oryginalnym tekście. Zachęcamy do przekazywania, drukowania i dzielenia się tym przesłaniem z innymi. T.Austin-Spraks chciał, aby to co zostało otrzymane za darmo, było darmo dawane, jego przesłanie nie posiada praw autorskich. Tak więc prosimy, jeśli zdecydujesz się dzielić tym z innymi, uszanuj jego wolę i oferuje je za darmo, bez żadnych opłat i wolne od praw autorskich.

/ptopod.in

Codzienne rozważania_29.12.2012

Chrystus jest wszystkim we wszystkich” (Kol 3:11).

Drodzy przyjaciele, zastanawiam się czego pragniecie i o co modlicie się bardziej niż o cokolwiek innego. Z mojej strony, moim pragnieniem, moją modlitwą jest, aby więcej niż czegokolwiek innego mieć świeżego i mocnego urzeczenia Panem Jezusem, urzeczenia Chrystusem. Ach, to jest prawda, a my wiemy o tym, że On jest naszym Życiem, On jest naszym Zbawicielem, On tak dużo dla nas znaczy a my słusznie mówimy, że nie możemy żyć bez Niego. Czy jednak nie istnieje pewien margines między tym, a tym, co ja nazywam absolutnym urzeczeniem Chrystusem. Tym, że On jest pasją naszego życia, że On jest dominującą siłą naszego życia. Języku zawodzi… że On tak całkowicie przyciągnął naszą uwagę, że nie tylko jest naszym Życiem w tym sensie, że nie możemy starzeć się bez Niego, lecz że On jest pasją niezbędną do życia. Spójrzmy na męża, który napisała te słowa, w taki sposób: jakoś zobaczył Chrystusa na początku i przez swoje długie lata widział coraz więcej i więcej Chrystusa, aż do czasu uwięzienia – przy tych wszystkich okrutnych cierpieniach i doświadczeniach, i przeciwnościach, zdradach i rozczarowaniach, które spadały na niego w tym czasie, cały zestaw przeciwności losu, a jednak na końcu: Chrystus jest ponad wszystkim. Chrystus wznosi się ponad wszystkim, jest to „Chrystus, który będzie Wszystkim i we wszystkich”. Język, powiadam, zawodzi, nie potrafię tego o co mi chodzi ubrać w słowa, lecz, ach, pozytywy tej pasji dla Chrystusa…

Takie patrzenie, uchwycenie, zrozumienie i doskonalenie przez Wielkość Tego, dla Którego, przez łaskę Bożą, zostaliśmy zjednoczeni, wezwani do społeczności Jego Syna Jezusa Chrystusa. Oby to było coś więcej niż uchwycenie Chrystusa umysłem; obyśmy wiedzieli, że On jest Wielki, obyśmy wierzyli, że On jest wielki, abyśmy przeżywali coś z Jego Wielkości. Oby nasze serca, nawet bardziej niż umysły, były opanowywane przez tego Człowieka, Jezusa Chrystusa, a my stawali się sługami uniżonymi w uwielbieniu i czci. On jest tak wielki!!

By T. Austin-Sparks from: God’s Supreme Interest in Man – Chapter 4

_________________________________________________________________________

28 grudnia | 30 grudnia

Posty Open Windows zostały wybrane z dzieł T. Austin-Sparksa. W niektórych przypadkach są to skróty. Wstępne wersety i towarzyszące biblijne cytaty zostały wybrane przez redaktorów witryny Austin-Sparks.net i nie zawsze występują w oryginalnym tekście. Zachęcamy do przekazywania, drukowania i dzielenia się tym przesłaniem z innymi. T.Austin-Spraks chciał, aby to co zostało otrzymane za darmo, było darmo dawane, jego przesłanie nie posiada praw autorskich. Tak więc prosimy, jeśli zdecydujesz się dzielić tym z innymi, uszanuj jego wolę i oferuje je za darmo, bez żadnych opłat i wolne od praw autorskich.

seo продвижение в поисковых системах

Codzienne rozważania_28.12.2012

Dla mnie życiem jest Chrystus” (Flp 1:21).

To jest dobra nowina o zniewalającym wszystko Chrystusie. Gdy Chrystus rzeczywiście zniewala, dzieje się wszystko i wszystko może się zdarzyć. Tak było z Pawłem i tymi ludźmi. Chrystus po prostu zniewolił ich. Nie myśleli o niczym innym w życiu, tylko o Chrystusie. Może prowadzili swoje sprawy, swój handel, mieli różne zajęcia, szli różnymi życiowymi drogami i wykonywali różne zawody na tym świecie, lecz dominującą wszystko myślą, troską i zainteresowaniem – Chrystus. Chrystus pełen siły, dla nich i na wszystko. Nie ma na to innego słowa, On po prostu zniewolił ich.

I widzę,drodzy przyjaciele, że to – jakkolwiek prosto to może brzmieć – wyjaśnia wszystko. Wyjaśnia to Pawła,… wyjaśnia tych wierzących, wyjaśnia ich wzajemną miłość. To rozwiązało wszystkie ich problemy, wyczyściło wszystkie te trudności. Ach, tego właśnie potrzebujemy! Gdybyśmy tylko, ja i ty, tacy byli, gdybyśmy rzeczywiście byli przede wszystkich zniewoleni przez Chrystusa! Nie jestem w stanie tego wam przekazać, lecz gdy patrzę na tą prawdę – patrzę na nią, czytam ją, myślę o niej – odczuwam, że coś we mnie porusza się, coś nie do wyjaśnienia. Przede wszystkim 90 procent naszych problemów da się odnaleźć w tym, że mamy inne osobiste zainteresowania, które maja na nas wpływ, które władają nami i kontrolują nas – inne aspekty życia niż Chrystus. Gdyby tylko mogło być prawdą, że Chrystus zawładnął i oczarował, i opanował nas i stał się – tak, będę używał tego słowa – obsesją, cudowną obsesją!

Kiedy tak jest, jesteśmy pełni radości i nie żałuje się konieczności 'rezygnacji’ z różnych rzeczy. Jesteśmy napełnieni radością, napełnieni zwycięstwem. Nie ma zupełnie ducha defetyzmu, jest ogromna radość ze wspaniałego triumfu. Jest to triumf Chrystusa nad życiem. Tak, tak się stało, i dlatego, że tak się stało, może być ponownie, lecz wymaga to czegoś więcej niż intelektualne oszacowanie. Tak łatwo nam chybić celu. Możemy cenić słowa, idee; możemy popaść w to, jako piękną prezentację; lecz, och, musimy zostać zniewoleni, aby zmieść siebie – naszą reputację, wszystko, co jest powiązane z nami i naszą własną chwałą – aby Ten, który zniewala był Tym Jedynym na widoku, Tym Jedynym z reputacją, a my u Jego stóp. To jest ewangelia, to jest dobra nowina – wtedy, gdy Chrystus rzeczywiście zniewala, tego rodzaju rzeczy, które są w tym liście, dzieją się, naprawdę dzieją się. Czy powinniśmy prosić Pana o życie zniewolone Jego umiłowanym Synem?

By T. Austin-Sparks from: The Gospel According to Paul – Chapter 5

_________________________________________________________________________

27 grudnia | 29 grudnia

Posty Open Windows zostały wybrane z dzieł T. Austin-Sparksa. W niektórych przypadkach są to skróty. Wstępne wersety i towarzyszące biblijne cytaty zostały wybrane przez redaktorów witryny Austin-Sparks.net i nie zawsze występują w oryginalnym tekście. Zachęcamy do przekazywania, drukowania i dzielenia się tym przesłaniem z innymi. T.Austin-Spraks chciał, aby to co zostało otrzymane za darmo, było darmo dawane, jego przesłanie nie posiada praw autorskich. Tak więc prosimy, jeśli zdecydujesz się dzielić tym z innymi, uszanuj jego wolę i oferuje je za darmo, bez żadnych opłat i wolne od praw autorskich.

deeo.ru

Codzienne rozważania_27.12.2012


Bo Bóg, który rzekł: Z ciemności niech światłość zaświeci, rozświecił serca nasze, aby zajaśniało poznanie chwały Bożej, która jest na obliczu Chrystusowym” (2Kor 4:5).

Zasadą Nowego Testamentu jest osobiste, z pierwszej ręki, objawienie Chrystusa jako poznania Boga jako chwały w sercu wierzącego. Każdy poszczególny wierzący wchodzi do prawdziwego chrześcijaństwa wyłącznie przez objawienie Chrystusa w sercu, ponieważ to poznanie Chrystusa jest wszystkim, co posiada i jest równie realne jak wówczas, gdy Bóg nakazał, aby światło zaświeciło z ciemności. Nie jest to jednak wszystko. To świecenie musi mieć charakter postępujący, Chrystus jest zbyt ogromny, aby można było Go zobaczyć więcej niż małymi stopniami jednorazowo. Ogrom Nowego Testamentu jest redukowany tak, aby chrześcijanie mogli rozumieć w jak głęboką rzeczywistość wchodzą i jak mają podążać dalej… Chrześcijaństwo może mieć żywy, świeży i pełny wpływ wtedy, gdy chrześcijanie żyją w stale postępującym rozumieniu Chrystusa, w miarę jak Duch Święty objawia im Go w sercach.

To zrozumienie może stać się koniecznością, tylko wtedy, gdy jest składane na nas jako cierpienie i próba. Możliwość pojmowania wzrasta przez przeciąganie cierpienia (p. Heb 12 i przeczytaj „wychowanie dziecka” zamiast „karania”). Bez objawienia Chrystusa w sercu przez Ducha Świętego nie istnieje dziedzictwo chrześcijaństwa. Nie jest to system, który należy podtrzymywać, lecz Życie, które trzeba posiąść. Na tylko polega wartość Pisma, że zawiera ono głębokości i pełnię, które nigdy wcześniej nie zostały zbadane; gdy więc mówimy o „objawieniu”, nie mamy na myśli czegoś dodatkowego w nim, lecz o tym, co jest w nim zawarte lecz może być poznane wyłącznie przez wewnętrzne „wpisanie” i „oświecenie” z Ducha Świętego… W Biblii może coś być i możemy to czytać tysiące razy, lecz dopóki Duch Święty nie ożywi tego dla nas, będzie to bezowocne. Tak więc, jest tutaj miejsce i potrzeba wewnętrznego objawienia Słowa Bożego, i to jest prawdziwe dziedzictwo.
Gdy kolejni wierzący wchodzą do tej rzeczywistości, nie da się nic bezpiecznie zachować przez pokolenia, jeśli nie wchodzą oni na podstawie takiego osobistego, wewnętrznego, żywego i wzrastającego objawienia prawdy tak, że pochodzenie i początek są nieustannie powtarzane przez doświadczenie.

Oryg.:  T. Austin-Sparks from: „God Hath Spoken” – Chapter 4

_________________________________________________________________________

26 grudnia | 28 grudnia

Posty Open Windows zostały wybrane z dzieł T. Austin-Sparksa. W niektórych przypadkach są to skróty. Wstępne wersety i towarzyszące biblijne cytaty zostały wybrane przez redaktorów witryny Austin-Sparks.net i nie zawsze występują w oryginalnym tekście. Zachęcamy do przekazywania, drukowania i dzielenia się tym przesłaniem z innymi. T.Austin-Spraks chciał, aby to co zostało otrzymane za darmo, było darmo dawane, jego przesłanie nie posiada praw autorskich. Tak więc prosimy, jeśli zdecydujesz się dzielić tym z innymi, uszanuj jego wolę i oferuje je za darmo, bez żadnych opłat i wolne od praw autorskich.

раскрутка

Codzienne rozważania_26.12.2012

Każdy zaś nie baczy, jak buduje” (1Kor 3:10).

Innymi słowy: to nie chrześcijańska doktryna, osiągnięta czy oceniona mentalność ma największe znaczenie, lecz żywe, wyraźne, duchowe pojmowania Chrystusa. To jest praca. Co budujesz? Czy poprzez swoją żywą, wyraźną, wewnętrzną, doświadczalną relację z Panem Jezusem budujesz strukturę, która wynika z wewnętrznego duchowego poznania? Czy wzrasta to w tobie? Czy też wzrastasz w tych rzeczach o których się mówi, które można umysłem osądzić, ocenić, przeanalizować, zaakceptować i wyrazić na nie zgodę? Jaka jest natura tego budowania? To dzieło, w które jesteśmy zaangażowani, to do czego odnosi się zwrot „dzieło każdego”, jest umieszczaniem żywego Chrystusa w samej substancji naszego bytu, w samej tkaninie naszego życia. Nie jest to kwestia zdobycia wielkiej wiedzy na temat chrześcijaństwa. Zwróćmy na to uwagę. Istotą sprawy jest różnica między chrześcijańską filozofią, chrześcijańską doktryną, a duchowym poznaniem Chrystusa.

Pan będzie nas uczył – a jest to lekcja do której uczenia się moje serce skłania się i do czego chciałbym was zachęcić, abyście jej poszukiwali – że podstawą pewności nie jest to, że przyjęliśmy Chrystusa, nie jest to, że uparcie żyjemy po chrześcijańsku, nie jest to, że czujemy się silni, ani to, że jako chrześcijanie mamy pewne szczegół zdolności, ani to, że możemy robić to czy tamto. Nie jest to również miara naszej aktywności w pracy Pańskiej ani żadna z tych rzeczy, które stanowią nasze chrześcijańskie życie. To są po prostu rzeczy zewnętrzne. To, co składa się na nas to Chrystus jako fundament i to, że w sposób nierozerwalny jesteśmy połączeni z Nim w wierze. Dopóki to nie zostanie ustanowione, wszystko inne może być odłożone jako drugorzędne. Jest to tak, jakby Bóg, jeśli możemy to ująć w ten sposób, aby uprościć prawdę, dał nam Swego Syna i powiedział do nas: „W Nim masz wszystko i najważniejsze jest to czym On jest, a nie to czym ty jesteś, co możesz zrobić czy cokolwiek, co ma do czynienia z tobą”. Jeśli tylko w obliczu tego wszystkiego, co możesz dostrzegać w ogromie sprzeczności w twoim własnym życiu, w słabościach i niedoskonałościach, w braku osiągnięć, będziesz wytrwalie wierzył w Niego, że On doprowadzi cię do końca to przebijesz się, pomimo tego wszystkiego. Zaczynamy oceniać samych siebie, mierzyć siebie i mówimy: „Nie jestem taki, nie jestem taki, nie jestem czymś innym, jestem taki, jestem taki, a to wszystko jest przeciwko mnie”. To wszystko nie ma zupełnie nic do rzeczy. Totalna pełnia wszystkich Bożych wymagań wobec nas jest w Chrystusie.

By T. Austin-Sparks from: Glorying in the Lord – Chapter 3

_________________________________________________________________________

25 grudnia | 27 grudnia

 Posty Open Windows zostały wybrane z dzieł T. Austin-Sparksa. W niektórych przypadkach są to skróty. Wstępne wersety i towarzyszące biblijne cytaty zostały wybrane przez redaktorów witryny Austin-Sparks.net i nie zawsze występują w oryginalnym tekście. Zachęcamy do przekazywania, drukowania i dzielenia się tym przesłaniem z innymi. T.Austin-Spraks chciał, aby to co zostało otrzymane za darmo, było darmo dawane, jego przesłanie nie posiada praw autorskich. Tak więc prosimy, jeśli zdecydujesz się dzielić tym z innymi, uszanuj jego wolę i oferuje je za darmo, bez żadnych opłat i wolne od praw autorskich.

сайта

Codzienne rozważania_25.12.2012

Bóg …, który nas ubłogosławił w Chrystusie wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios” (Ef 1:3).

Tematem naszego rozważania jest: Jezus Chrystus w niebie jako pełnia naszego zaopatrzenia. Gdy Pan Jezus chodził tutaj po ziemi, wszystko, czego potrzebował pochodziło od Jego Ojca – dobrowolnie żył w stanie całkowitej zależności od Niego. Chciał, aby tak było. Nie chciał mieć niczego w Sobie. Wszystko, czego potrzebował czerpał z nieba; otrzymywał z góry. Gdy jesteśmy w jedności zmartwychwstania z Chrystusem, Duch Święty prowadzi nas do jedności z Tym, który jest w niebie dla nas. Oznacza to, że wszelkie źródła zaopatrzenia, z których korzystał Pan Jezus za życia w ciele, są do naszej dyspozycji. To zaopatrzenie pochodzi z ukrytych zasobów, czyli nieznanych temu światu. Ludzie wokół Niego byli całkowicie nieświadomi źródła Jego mocy. Istniała ukryta relacja między Jezusem i Jego Ojcem, która robiła na nich wrażenie. Widzieli, że było coś w tle Jego życia, jakaś tajemna moc i wiedza, którymi nie dysponował zwykły człowiek. Pan miał do dyspozycji na swoje życzenie cały zestaw zasobów, których nikt inny nie posiadał. Miał wiedzę, która przerastała daleko wszelkie ludzkie zrozumienie a ponieważ żył tajemnym życiem, życiem w Jego Ojcu, Jego zasoby były cudowne i tajemne dla ludzi.

Jeśli żyjemy w niebiańskiej jedności z Jezusem Chrystusem przez Ducha Świętego to te same zasoby są do naszej dyspozycji. Przypomnijmy sobie Słowo, które jest podstawą naszych rozważań: „Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa ubłogosławił nas wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios w Chrystusie„. Oznacza to, że wszystkie zasoby, które są w Chrystusie, są dostępne i dla nas, lecz my musimy nauczyć się żyć w tak bliskiej więzi z Nim, w jakiej On żył ze Swym Ojcem w dniach, gdy był w ciele.

By T. Austin-Sparks from: Christ Our All – Chapter 4

  _________________________________________________________________________

24 grudnia | 26 grudnia

Posty Open Windows zostały wybrane z dzieł T. Austin-Sparksa. W niektórych przypadkach są to skróty. Wstępne wersety i towarzyszące biblijne cytaty zostały wybrane przez redaktorów witryny Austin-Sparks.net i nie zawsze występują w oryginalnym tekście. Zachęcamy do przekazywania, drukowania i dzielenia się tym przesłaniem z innymi. T.Austin-Spraks chciał, aby to co zostało otrzymane za darmo, było darmo dawane, jego przesłanie nie posiada praw autorskich. Tak więc prosimy, jeśli zdecydujesz się dzielić tym z innymi, uszanuj jego wolę i oferuje je za darmo, bez żadnych opłat i wolne od praw autorskich.

deeo