Codzienne rozważania_12.10.2015

Hurynowicz_rozwazania
Przyp. Salomona 24:19-20.
NIE OBURZAJ SIĘ NA ZŁOCZYŃCÓW I NIE UNOŚ SIĘ Z POWODU BEZBOŻNYCH, BO ZŁY NIE MA PRZYSZŁOŚCI, A LAMPA BEZBOŻNYCH ZGAŚNIE.

W dzisiejszych czasach wzmaga się przemoc przez co jesteśmy skłonni do gniewania się na „bezbożnych” i „złoczyńców”. Nie jest łatwo pozostać spokojnym wobec mordów i terroru. Bóg patrzy z niebios na ludzi i widzi ich wszystkie złe uczynki, które popełniają dniem i nocą. Podziwiam Jego cierpliwość, którą w oparciu o krzyż Chrystusa okazuje ludziom. „Ponieważ wyroku skazującego za zły czyn nie wykonuje się szybko, przeto wzrasta u synów ludzkich chęć popełnienia złego„. (Kazn. 8:12). Grzesznik postępuje źle, jednak żyje długo. My też prowadziliśmy życie pełne złości i nienawiści lecz Boża łaska wyprowadziła nas z tego stanu. Tak samo byliśmy nierozumni a nasza natura i dziś jest zdolna do pełnienia zła, ale łaska nas zachowuje. Dzięki łasce otrzymaliśmy Bożą naturę, tak, że to zło możemy osądzić. Bóg pragnie ratować grzesznika. Niejednokrotnie grozi nam niebezpieczeństwo, że podobnie jak Asaf, będziemy zazdrościć bezbożnym szczególnie wtedy, kiedy musimy przechodzić przez doświadczenia a jednocześnie widzimy, że im powodzi się dobrze. Kiedy przebywamy w Bożej obecności wówczas rewidujemy nasze myśli o ludziach i ich postępowaniu. Nie zapominajmy, że po trudach i cierpieniach tego życia czeka nas wspaniałość wieczności, bezbożnych natomiast – wieczne zatracenie.
Pozdrawiam i życzę błogosławionego dnia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.