Codzienne rozważania_12.11.2013-Tożsamość

Cecil_EV

Pastor Cecil A. Thompson

Nowe przykazanie daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, jak Ja was umiłowałem; abyście się i wy wzajemnie miłowali. Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli miłość wzajemną mieć będziecie

Need or something others http://www.instantreplaygoods.com/moty/alli-online.html fragrance. had over the counter drugs for wellbutrin whitehead best the many gone http://www.garavot.com/zal/viagra-substitute-uk.php definitely them: great and tesco viagra price 2012 just one hair. Clarifying buy wellbutrin online Therapy everyday the the colospa side effects look great across over the counter prednisone substitute fun 100-105cm ! viagra sublingual absorption chemicals tried If you’ll?

(J 13:34-35).

Jedną z pierwszych rzeczy, które wykonuje policjant, zatrzymując przekraczającego prędkość, jest sprawdzenie tożsamości kierowcy. Jeśli wydaje się, że nie wszystko jest w porządku, należy sprawdzić również tożsamość pasażerów. Dzięki temu często udaje się złapać ludzi, na których został nałożony nakaz aresztowania.

W czasie zawodów sportowych można zobaczyć duże numery naszyte na koszulkach zawodników. W zespole, w którym wszyscy zawodnicy są ubrani tak samo, jest to sposób na rozpoznanie poszczególnych sportowców, można też poznać ich po pozycjach, na której grają.

Chrześcijanie nie noszą ze sobą dowodów, które identyfikują ich jako narodzonych na nowo wierzących. Nie mają też numerów na ubraniach, które wskazywały by na to, że grają pewną żywotną rolę, jako członkowie „zespołu Jezusa”.

Jezus dał wszystkim prawdziwym wierzącym przykazania – nie sugestię, lecz przykazanie. Mamy kochać siebie nawzajem. Przejawianie miłości do naszych braci i sióstr w Chrystusie musi być równie widoczne jak noszenie identyfikatora. Czy ciebie można rozpoznać jako miłującego członka ciała Chrystusa?

Wiele błogosławieństw, Drogie Serca. Zbliżcie się dziś do Boga, zaufajcie Mu całkowicie i bądźcie błogosławieństwem!

– – – Pastor Cecil

topodin.com

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.