Codzienne rozważania_13.01

Brogden Chip

Z Chrystusem jestem ukrzyżowany, żyję więc już nie ja, ale żyje w mnie Chrsytus” (Gal. 2:20)

Paweł mówi, że pomimo iż jest ukrzyżowany, żyje. Czy ma również na myśli to, że wraz z Jezusem został wzbudzony z martwych? Jeśli tak to dlaczego nie słyszeliśmy o tym wcześniej? W końcu mówi, że nie tak naprawdę to nie on żyje, lecz Chrystus żyje w nim. Brzmi to bardzo dziwacznie dla naturalnego umysłu i dlatego musimy duchowe rzeczy rozeznawać duchowo.

Powinno być oczywiste, że Paweł mówi o czymś innym niż fizyczne ukrzyżowanie i biologiczna śmierć, pogrzeb i zmartwychwstanie. Pomimo że mówi: „Z Chrystusem jestem ukrzyżowany”, nie znaczy to, że był obecny z Chrystusem w ciele w chwili ukrzyżowania; lecz znaczy, że zamierza pokazać nam coś znaczeni głębszego.

Wkrótce odkryjemy, że to przeżycie ukrzyżowania wraz z Chrystusem nie jest wyjątkowe dla apostoła Pawła, lecz prawdziwe dla każdego narodzonego na nowo dziecka Bożego. Nie tylko Paweł, lecz wszyscy uczniowie Jezusa zostali ukrzyżowani z Chrystusem.варианты продвижения сайта

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.