Nienarodzone bliźnięta oddziałują na siebie już jako 14 tygodniowe płody

Thaddeus Baklinski

Silkonowy model bliźniaków

PADWA, Włochy, 12 stycznia 2011 (LifeSiteNews.com) – Jak pokazują najnowsze badania, już 14 tygodniowe nienarodzone bliźnięta udzielają się towarzysko.

Włoski naukowiec, dr Umberto Castiello z Uniwersytetu w Padwie wraz z współpracownikami wykorzystali nowoczesną technologię ultrasonograficzną, która umożliwia rejestrowanie ruchów dzieci w czasie w 3D, aby zbadać pięć par bliźniaków z grupy kobiet w ciąży o niskim ryzyku, które były pod opieką Institute of Child Health I.R.C.C.S. Burlo Garofolo.  Celem badania było stwierdzenie w jaki sposób bliźnięta oddziałują na siebie nawzajem w łonie matki oraz określić czy te oddziaływania są zamierzone, czy przypadkowe.

„Noworodki pojawiają się na tym świecie wyposażone w społeczne interakcje. – Stwierdza dr Castiello we wstępie do raportu badawczego, po czym stawia pytanie: – Czy skłonności do społecznie zorientowanych zachowań są już obecne przed narodzeniem?”

Ciąże bliźniacze dostarczyły badaczom unikalnej możliwości zbadanie hipotezy o wcześniejszym społecznym przygotowaniu człowieka.

„W przeciwieństwie do zwykłego rodzeństwa, bliźniaki mają wspólne najważniejsze środowisko – macicę. Jeśli predyspozycja do społecznych oddziaływań występuje przed narodzeniem, to można spodziewać się, że bliźniacze płody będą angażować się w jakiegoś rodzaju wzajemne oddziaływania” – mówią badacze.  „Pomimo różnorodności rodzajów kontaktów między bliźniakami, jaka pojawia się już od 11 tygodnia ciąży, – mówi dr Castiello. – W żadnych badaniach jak dotąd nie zajmowano się krytycznie ważnym pytaniem, czy związek między parą bliźniaków jest wynikiem motorycznego planowania niż przypadkowym efektem przestrzennej bliskości”.

Pięć par bliźniaków było badanych w odrębnych sesjach wykonywanych w 14 i 18 tygodniu ciąży.

Pierwsze 20 minutowe sesje zapisów pokazały, że nienarodzone bliźniaki dotykają zarówno siebie same jak i siebie nawzajem oraz ścianę macicy. W czasie drugiej sesji nagraniowej, cztery tygodnie później, ich zainteresowanie swym bliźniakiem było niemal trzykrotnie wyższe, co przejawiało się w tym, że 30% ruchów było skierowanych ku rodzeństwu. Jak przekazują naukowcy te ruchy były również bardziej trafne a ich czas dłuższy niż w przypadku ruchów skierowanych do siebie.

„Pokazaliśmy, że do 14 tygodnia ciąży płody nie tylko okazują ruchy skierowane do macicy i ku sobie, lecz również, że w szczególny sposób są one zwrócone do drugiego bliźniaka i że ich ilość wzrasta między 14 a 18 tygodniem ciąży” – stwierdzili naukowcy.  Ten zarejestrowany proporcjonalny wzrost kontaktów między bliźniakami jest jednakowy w przypadku zbadanych 10 dzieci.

Naukowcy dochodzą do wniosku, że tego rodzaju ruchy ku drugiemu bliźniakowi nie są przypadkowe.

„Zaczynając od 14 tygodnia bliźniacze płody planują i wykonują ruchy w skierowane ku drugiemu bliźniakowi. – napisali autorzy stwierdzając, że: – Jeśli okoliczności na to pozwalają, jak w przypadku bliźniaczych płodów, to ruchy w innych kierunkach nie tylko są możliwe, lecz w przeważającej części zwrócona na siebie”. Te odkrycia dostarczają ilościowo empirycznych dowodów na to, że dzieci mają dużą świadomość swego otoczenia i obecności bliźniaka wraz z nimi w łonie matki.

Pełny tekst tego badania zatytułowany „Wired to Be Social: The Ontogeny of Human Interaction” można przeczytać TUTAJ.

aracer.mobi

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.