Codzienne rozważania_13.02.2015

Hurynowicz_rozwazania
J 5:28-29.
NIE DZIWCIE SIĘ TEMU, GDYŻ NADCHODZI GODZINA, KIEDY WSZYSCY W GROBACH USŁYSZĄ GŁOS JEGO; I WYJDĄ CI CO DOBRZE CZYNILI, BY POWSTAĆ DO ŻYCIA; A INNI, KTÓRZY ŹLE CZYNILI, BY POWSTAĆ NA SĄD.

Pismo Święte daje niezbite dowody na istnienie zmartwychwstania. Nie tylko Chrystus zmartwychwstał, ale wszyscy zmarli wierzący i niewierzący zmartwychwstaną. Wszyscy powstaną z grobu, ale nie w tym samym czasie. Wielu nie życzy sobie tego i mówi, że po śmierci wszystko się skończy. Kiedy jednak stoją przy otwartym grobie, ogarnia ich lęk. Brak wiary w tę prawdę nie zmienia faktu, że wierzący po zmartwychwstaniu wejdą w przemienionych ciałach do domu Ojca, do wiecznej radości i szczęśliwości. Pismo Święte nazywa błogosławionymi tych, którzy mają udział w pierwszym zmartwychwstaniu, jest to powstanie do życia. Potem nastąpi 1000 letnie królestwo, a dopiero po nim zmartwychwstaną nienawróceni, którzy staną przed białym tronem i będą osądzeni za swoje złe uczynki. Dążmy do tego aby uczestniczyć w pierwszym zmartwychwstaniu.

Życzę błogosławionego dnia.

продвижение сайта

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.