Codzienne rozważania_13.11.11

Chip Brogden

zmierzam do celu, do nagrody w górze, do której zostałem powołany przez Boga w Chrystusie Jezusie” (Flp.3:14).

Bóg ma pewien cel dla Wszechświata i jest nim to, aby we wszystkim Chrystus miał pierwszeństwo. Jest On Niebiańskim Bullseye. Ponieważ ty, czytelniku, jesteś częścią tego wszechświata, jesteś jedną z tych rzeczy, które należą do „wszystkiego”, więc ten cel obejmuje również ciebie.

Rzeczywiście. Jest to dokładnie ten sam cel, który Bóg zamyślił dla Adama: Aby Chrystus mógł mieć pierwszeństwo w nim. Lecz Adam wybrał niezależność i zawiódł, nie dając pierwszeństwa Chrystusowi. Przyjął to pierwszeństwo na siebie. Adam chybił celu, którym było życie poddane Chrystusowi i całkowicie zależne do Boga.
 – — – – – – – –

Share your comments: http://infinitesupply.org/november13

topod.in

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.