Codzienne rozważania_14.07.2015

Hurynowicz_rozwazania

5Moj 2:31.
WTEDY PAN RZEKŁ DO MNIE: OTO DAJĘ CI SYCHONA I JEGO ZIEMIĘ. ZACZYNAJ! BIERZ W POSIADANIE JEGO ZIEMIĘ.

Zbyt łatwo poddajemy się zniecierpliwieniu, gdy Bóg zwleka z odpowiedzią. W naszym życiu wiele problemów spowodowanych jest przez nasz niczym nieuzasadniony pośpiech. Nie umiemy cierpliwie oczekiwać aż owoc dojrzeje i śpieszymy się, aby zerwać go gdy jest niedojrzały. Nie umiemy oczekiwać odpowiedzi na nasze modlitwy tylko dlatego, że zapominamy, że Bóg może uznać za potrzebne przygotowanie nas do otrzymania tego, o cośmy prosili. Często sami pozbawiamy się błogosławieństwa, które nam Bóg przygotował dlatego, że zatrzymujemy się, zamiast posuwać się do przodu. Wiele dobrego tracimy wtedy, gdy nie chcemy czekać naznaczonego czasu przez Boga. Gdy zaczynamy być posłuszni Bogu, On zaczyna nam błogosławić. Abrahamowi dane było wiele obietnic, lecz ani jednej z nich nie otrzymałby gdyby nie był posłuszny Bogu. Musiał opuścić dom, przyjaciół, ojczyznę po to aby otrzymać dane mu obietnice i pójść nieznaną sobie drogą, dążąc naprzód w niezachwianym posłuszeństwie Bogu. Mówimy, że nie mamy dość sił, by zwyciężyć naszych wrogów, lecz gdy tylko zdecydujemy się rozpocząć bój to wyrusza z nami Ten, dzięki któremu stajemy się zwycięzcami. Idź naprzód z ufnością w Niego. Bierz w swoje posiadanie to co Bóg tobie oferuje.
Pozdrawiam i życzę błogosławionego dnia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.