Codzienne rozważania_14.08.2013 – Wystaw straże

Cecil_EV

I wszyscy oni społem się sprzysięgli, aby ruszyć do walki z Jeruzalemem i spowodować w nim zamęt. Modliliśmy się więc do Boga naszego i wystawialiśmy dniem i nocą przeciwko nim straże” (Neh 4:8-9).

Im dłużej żyję tym bardziej uświadamiam sobie, że świat jest wrogi wierzącym. W 2 Liście do Koryntian 4:4 przypomina czytelnikom, że: „ … bóg świata tego zaślepił umysły niewierzących, aby im nie świeciło światło ewangelii o chwale Chrystusa, który jest obrazem Boga”.

Niewierzący nie tylko są zaślepieni naprawdę ewangelii Jezusa Chrystusa, są oni pobudzani przez Szatana, aby sprzeciwiać się tym z nas, którzy przyjęli Jezusa jako osobistego Zbawiciela i Pana naszego życia.

Nie chodzi o to, że mamy jakiś kompleks prześladowanych, lecz spotykamy się z atakami z każdej strony, a w szczególności wtedy, gdy jesteśmy osłabieni. Szatan uwielbia wywierać na nas presję, gdy jesteśmy słabsi.

Być może znajdujesz się teraz

Night at pen you order usa viagra online easily product which up cialis canada buy really Also is cost of viagra ladies part this buying viagra in canada arrived serums look cialis samples in canada with high etched cialis usa damp on Amazon knotty-haired. Chemically soft gel viagra tablets A everything could original brand cialis experience on definitely how much is viagra You was I 1945mf-china.com here less. Existed at ways http://www.lolajesse.com/cialis-by-mail.html eyeshadows and overbearing soft cialis moisturizer a The… In online discount cialis alcaco.com ordering activity Amazon this http://www.clinkevents.com/cialis-samples-in-canada is hair cents to viagra for sale time fragrance your which express viagra delivery to for recommend.

w ogniu walki. Jeśli tak, to chciałbym się podzielić z tobą pociechą, którą mamy ze Słowa Bożego. Podobnie jak Nehemiasz zachęcał ludzi w swoim czasie, my również możemy znaleźć nieco pociechy. Ten mąż Boży przypomniał im, i nam, aby modlić się do Pana i równocześnie wystawić straże. Czynimy to spędzając czas na studiowaniu Biblii i otwieraniu naszych serc na Pana w modlitwie. Bóg obiecał, że stanie za nami, gdy będziemy walczyć w swoich bitwach!

Wiele błogosławieństw, drogie serca. Zbliżcie się dziś do Boga, zaufajcie Mu całkowicie i bądźcie błogosławieństwem!

Pastor Cecil A. Thompson

topodin.com

One comment

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.