Codzienne rozważania_14.10.2013 – Jeśli mam zginąć, zginę

Cecil_EV

Pastor Cecil A. Thompson

Wtedy Estera przekazała Mordochajowi taką odpowiedź: Idź i zbierz wszystkich Żydów, którzy się znajdują w Suzie, i pośćcie za mnie; przez trzy doby nocą i dniem nie jedzcie i nie pijcie; również ja i moje służebnice tak będziemy pościć, a potem udam się do króla, choć to jest wbrew prawu. Jeśli mam zginąć, to zginę!” (Est 4:15-16).

Zawsze, kiedy czytam Księgę Estery, odwaga tej pięknej kobiety, która, zdaje się, miała wszystko, prowokuje mnie do myślenia. Została królową, otaczała pompa i dostojeństwo, które było przedmiotem zazdrości wszystkich kobiet w tym królestwie. Był jednak pewien problem, ponieważ został wydany wyrok śmierci na jej lud. Zły Haman tak bardzo nienawidził Żydów, że chciał, aby wszyscy zostali zgładzeni jednego dnia.

Gdy stało się to wiadome Mordochajowi, powiedział o tym Esterze. Została poproszona, aby złożyła życie, aby zaryzykowała wszystko i udała się bez wezwania do króla. Mogła zastanawiać się nad tym, że ona jedna prawdopodobnie zachowa swoje życie i uniknie wykonania dekretu, lecz była bardziej oddana Bogu Izraela niż ziemskiemu królowi, któremu służyła. Działania poprzedziły post i modlitwa, i to zły Haman oraz jego kohorty zginęli.

Ta historia prowokuje mnie do zastanowienia się nad moim oddaniem. Co jestem gotowy zaryzykować na rzecz Pana? Czy moja wygoda i spokój są ważniejsze niż oddanie Chrystusowi? Czy jestem przygotowany na to, aby oddać wszystko Panu? Tego bym chciał!

Wiele błogosławieństw, Drogie Serca. Zbliżcie się dziś do Boga, zaufajcie Mu całkowicie i bądźcie błogosławieństwem!

– – – Pastor Cecil

раскрутка

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.