Codzienne rozważania_15.01.2015

Hurynowicz_rozwazania
Obj 3:20.
OTO STOJĘ U DRZWI I KOŁACZĘ; JEŚLI KTOŚ USŁYSZY GŁOS MÓJ I OTWORZY DRZWI, WSTĄPIĘ DO NIEGO I BĘDĘ Z NIM WIECZERZAŁ, A ON ZE MNĄ.

Wszyscy, którzy odrzucili lub zlekceważyli zbawienie w Chrystusie, nadejdzie chwila, kiedy nękani wyrzutami sumienia będą wołali: „O gdybym był pokutował”. Na pewno nikt nie chce się znaleźć wśród nich. Dlatego trzeba wyznać Bogu swoje grzechy a będą odpuszczone. Każdy, kto uwierzył Słowu Jezusa Chrystusa, kto uwierzył w Jego dzieło dokonane na Krzyżu Golgoty, otrzymuje przebaczenie grzechów w Jego imieniu. Czy nie zależy ci na tym, aby dostąpić zbawienia? Czy nie szukasz Jezusa Zbawiciela grzeszników? Czy nie przyjdziesz do Niego z ciężarem swych win? Czy nie chcesz poznać co w swym Słowie mówi do każdego?
Tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię jego” ? (J 1;12). Dziś opowiedz się po stronie Jezusa Zbawiciela. On spieszy z ratunkiem nam grzesznym. Uwierz świadectwu Słowa Bożego, a nie będziesz zawstydzony przy powtórnym przyjściu Pana Jezusa. Pospiesz się, ratuj swoją duszę, On stoi u drzwi.

Życzę błogosławionego dnia.оптимизация сайтов под поисковые системы

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.