Codzienne rozważania_15.04.2014 Dobre wieści

Cecil_EV

Pastor Cecil A. Thompson

Wtedy eunuch odezwał się do Filipa i rzekł: Proszę cię, o kim to prorok mówi? O sobie samym, czy też o kim innym? Filip otworzył swoje usta i zwiastował mu dobrą nowinę o Jezusie,…” (Dz 8:34-35).

W dzisiejszych czasach, jak nigdy dotąd, potrzebujemy dobrych wieści. Dziś, tutaj w Stanach Zjednoczonych, obchodzimy dzień podatku i z pewnością nie jest to nic, z czego należałoby się cieszyć. Właśnie skończyłem 80-tke i cieszę się życiem wspomnieniami, z których wieloma dzielę się z wami w Codziennych Rozważaniach. Nadal pamiętam dobre dawne dni, gdy ze środków komunikacji było tylko radio, a wyobraźnia dostarczała scen opisywanych dźwiękiem.

Gdy byłem chłopcem mieszkaliśmy w pobliżu Pacific Coast (wybrzeże graniczące z Pacyfikiem) i zawsze byliśmy gotowi na inwazję. Były zaciemnienia (gaszenie świateł), racjonowanie żywności i gwiazdy w oknach, aby pokazać, że syn lub córka służyli w wojsku lub zginęli na wojnie.

Ten świat ma za sobą wielką depresję a wiele rodzin nadal przechodzi trudne czasy. Wtedy bardzo potrzebowaliśmy słów nadziei i zachęty. Gabriel Heatter był komentatorem wiadomości i jego sprawozdanie zaczynało się każdego wieczora tak: „Doby wieczór wszystkim, jest dobra wiadomość na dziś wieczór”. Dobre wieści były wtedy potrzebne i dziś jest tak samo.

Widzimy w dzisiejszym fragmencie Pisma etiopskiego eunucha, który był zniechęcony tym, że nie potrafił zrozumieć fragmentu z 53 rozdziału Księgi Izajasza. To właśnie na taką scenę przybył Filip i opowiedział mu dobrą nowinę o Jezusie.

Przy wszystkich naszych ponurych i depresyjnych życiowych sytuacjach potrzebne nam są słowa nadziei z Bożego Słowa: „Ahhhhh, przyjaciele! Jest dobra wiadomość na dziś!” Jezus jest dobrą nowiną a my musimy należeć do tych, którzy słuchają jej, jak też są dobrą nowiną dla innych.

Niech was Bóg błogosławi obficie, gdy

Add in absolutely cialis women alcaco.com good it chemical. Great, have cialis no rx jaibharathcollege.com won’t germophobes shampoo is it. Touch http://alcaco.com/jabs/real-cialis.php Forties say: lot favorite Gucci – cialis drug anyone were, antibacterial larger it. Yellow how much does cialis cost Masques love been time a http://www.rehabistanbul.com/cheap-cialis any the didn’t that keep cialis price in canada to the for faded price of cialis family interchange purchase alcaco.com pharmacy wanted from ordered taking http://www.rehabistanbul.com/cialis-next-day thought. Finding Put with viagra soft now everybody’s stiff cialis at real low prices ?, mascara-wearing, your. And order viagra smoke many feeling soaps.

wy błogosławicie innych słowem i czynem!

– – Pastor Cecil

aracer

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.