Codzienne rozważania_15.04.2016

Hurynowicz_rozwazania
Mk 13:13
BĘDZIECIE W NIENAWIŚCI U WSZYSTKICH DLA IMIENIA MEGO; ALE KTO WYTRWA DO KOŃCA BĘDZIE ZBAWIONY.

Nikt z tych, którzy przetrwają ucisk, nie straci swej nagrody. Wszyscy w końcu zbiorą bogate żniwo. Chociaż siali ze łzami, będą zbierali z radością. Ich lekki ucisk trwał tylko chwilę, ale doprowadził do wiecznej chwały. Wszyscy prawdziwi słudzy Jezusa Chrystusa mogą zaczerpnąć pociechy z tych pokrzepiających obietnic. Chociaż teraz są prześladowani, znienawidzeni i wyszydzani, w końcu znajdą się po zwycięskiej stronie. Chociaż czasem mogą być osaczeni, poddawani próbom i czuć się zakłopotani, okaże się, że nigdy nie zostali porzuceni. Chociaż przygnębieni, nie zostali zniszczeni. Dbajmy cierpliwie o swoje dusze. Na końcu zobaczymy, że wszystko, co nas dotyczy jest pewne, ustalone i niewzruszone. A gdy szydercy i bezbożni, którzy tak często nas obrażali, zostaną zawstydzeni, otrzymamy niezwiędłą koronę chwały.

Pozdrawiam i życzę błogosławionego dnia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.