Codzienne rozważania_15.09.2015

Hurynowicz_rozwazania
J 5:24.
ZAPRAWDĘ, ZAPRAWDĘ, POWIADAM WAM, KTO SŁUCHA SŁOWA MEGO I WIERZY TEMU, KTÓRY MNIE POSŁAŁ, MA ŻYWOT WIECZNY I NIE STANIE PRZED SĄDEM, LECZ PRZESZEDŁ Z ŚMIERCI DO ŻYWOTA.

Wielu ludzi nie myśli o zbawieniu swojej duszy. Twierdzą, że z chwilą śmierci wszystko się kończy. Są ludzie, co wyznają religię, którą można ująć słowami: czynić, modlić się i czuć. Na tej drodze nigdy nie osiągnął celu. Dlaczego? Ponieważ droga zbawienia nie jest religią, która prowadzi nas do Boga. My nie jesteśmy w stanie nic dodać, aby osiągnąć zbawienie naszej duszy. Ewangelia głosi, że Bóg uczynił wszystko dla naszego zbawienia. Dał swego jednorodzonego Syna, który jako człowiek przyszedł na ziemię i na krzyżu spełnił dzieło odkupienia aby zaspokoić wymagania Boga. Dlatego Boża droga to: słuchać, wierzyć, mieć. O tym mówi ten werset. Kto słucha dobrej wieści o krzyżu i wykonanym dziele odkupienia ma życie wieczne. Wielu modli się o przebaczenie swoich grzechów. Kto szczerze pokutując wyzna swoją winę Panu Jezusowi Chrystusowi może wierzyć, że On spłacił ją na Golgocie. Słowo Boże poświadcza, że mamy życie wieczne.

Pozdrawiam i życzę błogosławionego dnia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.