Codzienne rozważania_16.01.2016

Hurynowicz_rozwazania

Rzm 1:25.
PONIEWAŻ ZAMIENILI BOGA PRAWDZIWEGO NA FAŁSZYWEGO I ODDAWALI CZEŚĆ I SŁUŻYLI STWORZENIU ZAMIAST STWÓRCY, KTÓRY JEST BŁOGOSŁAWIONY NA WIEKI. AMEN.

Werset ten wskazuje, że człowiek polubił to, co Bóg zakazał. Własne pożądliwości znaczą dla ludzi więcej niż prawda. Ludzie miłują to, co stworzyli, bardziej niż swego Stwórcę. Z tego powodu Bóg wydaje ich na niepohamowane upodobanie do grzechu. Rezultatem tego są perwersje seksualne i wynikające z nich konsekwencje. Ludzie przepojeni perwersjami seksualnymi już są narodem podlegającym sądowi. Zbierze on najgorsze owoce, o czym świadczy starotestamentowa historia Sodomy i Gomory. Ludzie nie chcą Boga w swoich myślach. Bóg wydaje ich na pastwę rozumowania jakiego pragną. Zepsuty rozum nie może uczynić nic innego jak tylko rzeczy niewłaściwe i nieprzydatne. Następuje chaos zła. Skoro ludzie wyparli Boga ze swego myślenia to następstwem tego jest niewłaściwe traktowanie ludzi stworzonych na obraz Boga. Grzechy przeciwko Bogu prowadzą do grzechów przeciwko drugiemu człowiekowi. Bóg wydaje ludzi na pastwę rzeczy, które oni wolą i pozwala im doświadczyć złych skutków tych rzeczy. Rozpadają się małżeństwa, wzrasta ilość przestępstw, coraz więcej jest przemocy, strachu i wszelkich innych obrzydliwości. Wszelki upadek moralny spowodowany jest buntem duchowym. Nie ma żadnego rozwiązania poza jedynie powrotem do Boga. Nie ma żadnej drogi powrotu poza drogą objawioną w ewangelii.
Pozdrawiam i życzę błogosławionego dnia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.