Codzienne rozważania_16.05.11

Chip Brogden

Szukajcie Królestwa Jego a tamto będzie wam dodane” (Łk. 12:31).

Szukajmy najpierw Królestwa Bożego -nie jako idei czy doktryny, jakiegoś teologicznego stanowiska, lecz jako drogi życiowej! W każdym razem Paweł mógł powiedzieć: „a mowa moja i zwiastowanie nie były głoszone w przekonywających słowach mądrości, lecz objawiały się w nich Duch i moc” (1Kor. 2:4). Czy jest ktoś, kto ma dość tego, że zbyt często jedyne co mamy do zaoferowania ludziom w imieniu Jezusa to gładkie słowa?

W pewnym momencie kazania i pieśni zawodzą i coś z samego Życia, mocy, chwały i majestatu Bożego musi się pojawić, aby zaspokoić praktyczne potrzeby. uzdrowienie chorych wypędzenie demonów było (i jest) tak samo częścią Królestwa Bożego jak głoszenie i nauczanie. Nie każdy o kogo się modlimy jest natychmiast uzdrawiany i uwalniany, lecz módlmy się mimo wszystko. Może jeszcze nie widzimy tego, że wszystko jest Jemu poddane, czy jednak nie możemy spodziewać się co najmniej tego, że coś jest Mu poddane?

—————

Share your comments: http://InfiniteSupply.Org/may16

©2011 InfiniteSupply.Org Można rozpowszechniać w celach niezarobkowych pod warunkiem umieszczenia tej informacji. Podziel się tym z przyjaciółmi!

 

 сайт

Click to rate this post!
[Total: 4 Average: 5]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.