Codzienne rozważania_16.08.2015

Hurynowicz_rozwazania
Ew. Marka 9:23.
A JEZUS RZEKŁ DO NIEGO: CO SIĘ TYCZY TEGO: JEŻELI COŚ MOŻESZ, TO: WSZYSTKO JEST MOŻLIWE DLA WIERZĄCEGO.

Pan Bóg zawsze dąży do tego, aby nauczyć nas drogi wiary. Struktura duchowa rozwija się przez ćwiczenie w wierze. Wykładasz swoją sprawę przed Bogiem, lecz nie otrzymujesz odpowiedzi. Jak masz postąpić? Nadal wierz Słowu Bożemu. W wytrwałości rozwija się siła i doświadczenie. Pan Bóg takim sposobem kształtował charakter wszystkich wielkich mężów Starego Testamentu. Abraham, Mojżesz czy Eliasz stali się wielkimi przez doświadczenie w wierze i tylko dlatego byli w stanie zająć stanowisko, na które powołał ich Bóg. Przykład Józefa, którego Bóg przygotowywał do objęcia władzy w Egipcie przeprowadzając go przez więzienie oraz inne doświadczenia. Był to czas doświadczenia jego duszy i jednocześnie godziny duchowego wzrostu i rozwoju duchowego. Kiedy Bóg odkrywa swój zamiar i zwleka z jego wypełnienie,m wtedy rzeczywiście ciężko jest to przeżyć lecz takie doświadczenie wiary ubogaci nas poznaniem Boga, którego nie można inaczej otrzymać.

Pozdrawiam i życzę błogosławionego dnia.

Click to rate this post!
[Total: 3 Average: 3.7]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.