Codzienne rozważania_17.07.2016

Hurynowicz_rozwazaniaRzm 4:23-25
A NIE NAPISANO TEGO, ŻE MU POCZYTANO TYLKO ZE WZGLĘDU NA NIEGO, ALE ZE WZGLĘDU NA NAS, KTÓRYM MA TO BYĆ POCZYTANE I KTÓRZY WIERZYMY W TEGO, KTÓRY WZBUDZIŁ JEZUSA, PANA NASZEGO, Z MARTWYCH, KTÓRY ZOSTAŁ WYDANY ZA GRZECHY NASZE I WZBUDZONY Z MARTWYCH DLA USPRAWIEDLIWIENIA NASZEGO.

Zasada, według której Abraham został usprawiedliwiony nie odnosi się wyłącznie do niego. Dotyczy ona wszystkich wierzących. Dotyczy nas jeśli wierzymy w Tego, który wskrzesił z martwych Pana naszego Jezusa, który został wydany na śmierć za nasze przewinienia i wskrzeszony do życia dla naszego usprawiedliwienia. Argumentacja Pawła robi wrażenie, jakby była przeznaczona wyłącznie dla Żydów, ale dotarła też wprost do nas. Pokazuje nam naszą kondycję wobec Boga. Wiemy, że usprawiedliwienie otrzymuje się przez wiarę i że było tak zawsze. Jego otrzymywanie nigdy nie było zależne ani od rytuałów ani od zachowania Prawa. Otrzymać je może wyłącznie wiara. W Biblii człowiek jest uznawany za posiadającego zbawiającą wiarę, jeśli znana jest mu prawda niezbędna do zbawienia, jeśli się na nią zgadza, opiera się na niej i pokłada w niej ufność. Powinniśmy koniecznie zaglądać do swego wnętrza i upewniać się czy posiadamy taką wiarę. Tak spędzony czas nigdy nie jest stracony.

Pozdrawiam i życzę błogosławionego dnia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.