Codzienne rozważania_17.08.2016

Hurynowicz_rozwazania

Jd 1
JUDA, SŁUGA JEZUSA CHRYSTUSA, A BRAT JAKUBA, DO POWOŁANYCH, W BOGU OJCU UMIŁOWANYCH, A DLA JEZUSA CHRYSTUSA ZACHOWANYCH.

Chrześcijanin to ktoś, kto został powołany przez Boga. Prorok Izajasz opisuje Izrael jako naród powołany, aby być sługą Bożym. Podobnie i chrześcijanin powołany jest przez Boga. Każdy prawdziwy chrześcijanin dzięki ewangelii Chrystusowej usłyszał Boży głos przemawiający do niego z głębi jego duszy. Usłyszał jak Duch Święty wywołuje go z tego świata i jego złudnych przyjemności. Chrześcijanin to ten, kto jest przez Boga Ojca. Ktoś może zapytać, czy Bóg nie miłuje każdego człowieka? Tak, miłuje,ale dla tych, którzy pozostają poza Chrystusem, Jego miłość zmieszana jest ze smutkiem i gniewem. Jest w Nim gniew wobec grzechu. Chrześcijanin to ktoś, kto jest zachowany przez Chrystusa. Skoro jakaś osoba jest naprawdę pojednana z Bogiem, on nie pozwoli jej odejść. Będzie ją trzymał. Bożym czynnikiem zachowującym jego lud jest Jego Syn, Jezus Chrystus. Prawdziwy chrześcijanin, to nie ten kto podjął decyzję, by oddać swe życie Chrystusowi, lecz ten, kto kurczowo trzyma się jej przez resztę swego życia idzie z Chrystusem wytrwale aż do końca. Chrześcijanin jest wytrwały w wierze zaś Chrystus zachowuje nas w wierze. Są to dwie strony tego samego medalu.
Pozdrawiam i życzę aby miłosierdzie, pokój i miłość były waszym udziałem w obfitości.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.