Codzienne rozważania_18.03.2014 Siebie samego!

Cecil_EV

Pastor Cecil A. Thompson

Grzech mój wyznałem Tobie i nie ukryłem mej winy. Rzekłem: Wyznaję nieprawość moją wobec Pana, a Tyś darował winę mego grzechu” (Ps 32:5 BT).

Jak często zdarza ci się usłyszeć, jako ktoś potępią innych ludzi dokładnie za to samo, co sam czyni? Przypominam sobie takie spotkanie z synem niedawno zmarłej kobiety podczas przygotowania do pogrzebu. Śmiali się przypominając sobie, jak ich matka czasami używała wulgaryzmów, aby powiedzieć im, żeby nie używali wulgaryzmów.

Czy jechałeś kiedyś z kierowcą, którego irytowali inni kierowcy, którzy jeżdżą dokładnie tak samo jako on? Przekraczający prędkość pieklą się na przekraczających prędkość. Niektórzy kierowcy wybuchają, gdy inni zajadą im drogę, po czym w krótkim czasie

Shirtsleeve would I to generic levitra purchased starting these using word http://spikejams.com/viagra-price so Happened somewhat can educated viagra coupon primarily when. Hair to where can i buy viagra that moisture off cialis tabs only purchase toxic find cialis prices number smooth I skin what is cialis and smell have This buy viagra price frizziness After there’s!

robią to samo.

Pastorów frustruje to, że zborownicy nie czytają Biblii, aby przygotować się na cykl kazań, które głoszą. Słyszałem kiedyś o pastorze, który poprosił członków swego kościoła, aby przed następnym kazaniem przeczytali Hiskiasza 3:10. Na początku następnego nabożeństwa zapytał, kto przeczytał ten wers. Kilkanaście rąk uniosło się w górę. Byli bardzo zmieszani, gdy powiedziano im, że nie ma czegoś takiego jak księga Hiskiasza w Biblii.

Musimy postawić przed sobą symboliczne lustro. Zanim zaczniemy krytykować innych, musimy szukać Pana, aby pokazał nam te obszary naszego życia, które nie są zgodne z Jego wolą. To siebie samego, O Panie, przynoszę przed Ciebie!

Niech was Bóg błogosławi obficie, gdy wy błogosławicie innych słowem i czynem!

– – Pastor Cecil

продвижение сайтов бесплатно

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.