Codzienne rozważania_18.08.2015

Hurynowicz_rozwazania

Rzm 8:28.
A WIEMY, ŻE BÓG WSPÓŁDZIAŁA WE WSZYSTKIM KU DOBREMU Z TYMI, KTÓRZY BOGA MIŁUJĄ, TO JEST Z TYMI, KTÓRZY WEDŁUG POSTANOWIENIA JEGO SĄ POWOŁANI.

Apostoł Paweł nie pisze, że niektóre okoliczności, lub większość spraw, lub radosne przypadki, lecz wszystko współdziała ku dobremu teraz. Nie współdziałało albo dopiero będzie współdziałało, ale wszystko w danej chwili współdziała ku naszemu dobru. Aby stworzyć urządzenie potrzeba wiele części, które muszą idealnie do siebie pasować po złożeniu, aby to urządzenie mogło idealnie pracować. Pojedyncza część urządzenia jest bezużyteczna ale w połączeniu z pozostałymi przedstawia wartość.
Ze stu doświadczeń w naszym życiu nie pięćdziesiąt współdziała ku dobremu lecz całe sto. Dobry Ojciec zawsze czuwa nad swymi dziećmi.

Pozdrawiam w ten piękny poranek i życzę wielu błogosławieństw.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.