Codzienne rozważania_19.08.2015

Hurynowicz_rozwazania
2 Mojżeszowa 14:15.
POTEM RZEKŁ PAN DO MOJŻESZA: DLACZEGO WOŁASZ DO MNIE? POWIEDZ SYNOM IZRAELSKIM, ABY RUSZYLI.

Nie obawiaj się następstw bezgranicznego posłuszeństwa Bożym rozkazom, nie bój się doświadczeń, które usiłują zatrzymać cię na twej drodze. Nie lękaj się potężnych fal doświadczeń, Pan zasiadł na tronie nad wodami potopu i On będzie królem na wieki. Miej odwagę położyć w Nim swoją ufność i iść za Nim a zrozumiesz, że te moce, które sprzeciwiały się twojemu posuwaniu się naprzód i zagrażały twojemu życiu, na Jego rozkaz zmieniły się w materiał dla wzniesienia drogi, która poprowadzi cię do wolności.

Pozdrawiam w ten piękny poranek i życzę błogosławionego dnia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.