Codzienne rozważania_18.09.10 Bóg, który działa

James Ryle

Ty jesteś Bogiem, działa; wszystkim pokazałeś, co możesz uczynić. Wyrwałeś swój lud z największej fatygi, wyratowałeś dzieci Jakuba i Józefa” (Ps. 77:14,15, parafraza The Message).

Wielkim epickim wydarzeniem Starego Testamentu był Exodus, dzień w którym Bóg uwolnił Swoich ludzi z egipskiej niewoli. Znajdowali się w okropnym położeniu i Bóg wyprowadził ich z tego. Stanęli wobec nieprzekraczalnego Morza Czerwonego, a Bóg przeprowadził ich środkiem po suchej ziemi. Uczynił drogę tam, gdzie jej nie było. Armia faraona pędziła za nimi, nie dogonili ich, lecz konie i jeźdźcy utonęli w morzu. Bóg jest takim sam wczoraj, dziś i jutro. To, co zostało napisane w starożytnych czasach, jest żywe i odpowiednie dla nas dzisiaj. Gdy w naszym trudnym czasie patrzymy na to, co Bóg uczynił w przeszłości dla Swego ludu, napełnia nas nadzieja Wiemy o tym, że aż po dzień dzisiejszy jest Bogiem, który wprowadza różne rzeczy w życie, że On czyni drogę tam, gdzie nie wydaje się to być możliwe.

W miarę jak w naszym świecie wzrasta niepokój w powszechnym myślenia dokonuje się pewna istotna zmiana: zwrot przeciwko chrześcijańskiej wierze. Ta zmiana będzie sygnałem mówiącym, że duch Antychrysta podejmuje swoje działania. Świat będzie coraz bardziej zwracał się przeciwko Bogu Niebios i Jego Synowi, Jezusowi Chrystusowi, i przeciwko tym, którzy wyznają Go w jakikolwiek sposób. Możecie nazywać mnie szaleńcem, ale tak się stanie. W rzeczywistości, dla oka i ucha, które umieją rozeznawać, już pojawiają się wokół nas znaki tego, że się zaczęło. A skoro mamy osłów nazywających siebie chrześcijanami i straszących paleniem ksiąg innych religii, publiczne odczucia ostatecznie zmienią się. Punktem szczytowym będzie całkowite zerwanie. W miarę jak zachodzi ta zmiana, my sami będziemy będziemy przygotowywani do następnego, ważnego wstrząsania ziemią przez Boga. Pan ponownie pokaże światu, co On może; wyrwie swoich ludzi spośród najgorszego rodzaju problemów, nawet jeśli znaczy to, że trzeba będzie najpierw w tych problemach się znaleźć. Pan nie zostawi nas tam.

Gdy więc pojawiają się problemy to wiedzcie, że Uwolnienie również jest w drodze. Cieszcie się moi bracia i siostry, służymy Bogu, który wprowadza różne rzeczy w życie!

раскрутка

Click to rate this post!
[Total: 2 Average: 5]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.