Codzienne rozważania_18.09.2014

Bogusław Hurynowicz

Izajasz 52:12
BO NIE WYJDZIECIE W POŚPIECHU I W POPŁOCHU NIE PÓJDZIECIE, GDYŻ PRZED WAMI PÓJDZIE PAN, A WASZĄ TYLNĄ STRAŻĄ BĘDZIE BÓG.
Zawsze się bardzo spieszymy, że pozbawiamy Boga możliwości działania. Kiedy Bóg ma zamiar względem nas coś wykonać to musi nam powiedzieć: „zatrzymaj się”,usiądź”. Na tym polega niewłaściwość naszego zachowania się w życiu chrześcijańskim. Żeby stać się chrześcijanami wszystko chcemy czynić sami przez co nie dajemy Bogu możności wypełnić Jego dzieła w nas. Będąc u fotografa, żeby zdjęcie dobrze wyszło, musimy poddać się jego wymaganiom. Wszechmogący Bóg ma jeden niezmienny zamiar w stosunku do nas, abyśmy stali się podobni do Jego Syna. Dlatego konieczne jest, aby uspokoić się pod Jego ręką. Wiele słyszeliśmy o cudach czynionych przez Boga, ale powinniśmy poznać co znaczy cisza.
Błogosławionego dnia.

 раскрутка сайта

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.