Codzienne rozważania_20.09.2014

Bogusław Hurynowicz

Bogusław Hurynowicz
Izajasz 53:7
ZNĘCANO SIĘ NAD NIM, LECZ ON ZNOSIŁ TO W POKORZE I NIE OTWORZYŁ SWOICH UST, JAK JAGNIĘ NA RZEŹ PROWADZONE I JAK OWCA PRZED TYMI, KTÓRZY JĄ STRZYGĄ, ZAMILKŁ I NIE OTWORZYŁ SWOICH UST.

Jak wiele trzeba łaski, aby znieść wynikłe z jakiegoś powodu nieporozumienia lub z miłością ustosunkować się do niesprawiedliwego osądzenia. Nic tak nie kształtuje charakteru człowieka wierzącego jak to, gdy o nim rozgłaszają złe pogłoski, na które nie zasłużył. Bywają ludzie, którzy łatwo uchylają się od trudności przez to, że ponosi ich chęć zemsty za swoje osobiste krzywdy i prześladowania ze strony ich wrogów i w ten sposób skazują całe swoje życie na stałe, uporczywe zapasy. Życie ich staje się podobne do gniazda os. Możesz osy rozpędzić, ale mocno przy tym ucierpisz od ich żądeł i nic nie otrzymasz jako wynagrodzenie. „On gdy mu złorzeczono, nie odpowiadał złorzeczeniem, gdy cierpiał nie groził, lecz poruczał sprawę temu, który sprawiedliwie sądził”.


Życzę błogosławionego dnia.

продвижение сайта

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.