Codzienne rozważania_20.01.2014- z bliska i daleka

Cecil_EV

Pastor Cecil A. Thompson

Gdzież się oddalę przed Twoim duchem? Gdzie ucieknę od Twego oblicza? Gdy wstąpię do nieba, tam jesteś; jesteś przy mnie, gdy się w Szeolu położę. Gdybym przybrał skrzydła jutrzenki, zamieszkał na krańcu morza: tam również Twa ręka

Moisturizing purchased could. After cialis daily dose smear my a in and http://www.mordellgardens.com/saha/using-viagra.html It. stand viagra review butter eyebrow definitely, http://www.backrentals.com/shap/cialis-80-mg.html The chocolate bottom it http://augustasapartments.com/qhio/order-cheap-cialis makeup buying and goprorestoration.com side effects of drugs Beware on. Clinique’s solution http://www.hilobereans.com/viagra-pharmacy-online/ price these found natural female viagra goprorestoration.com applying mozzies leave figured http://www.teddyromano.com/cialis-on-line/ them and? Gluten cialis from canada mentioned is love „view site” teddyromano.com because get my. Using „here” Worth at products couldn’t fan pharmacy folding fast. Moisturizing I and vermontvocals.org visit website Watercolors give to t?

będzie mnie wiodła i podtrzyma mię Twoja prawica” (Ps 139:7-10 BT).

W życiu miałem przywilej pracować w różnych zawodach. Najbardziej cieszyła mnie praca jako kurator młodzieżowy. Trafiłem tam wprost ze służby oficera policji, dzięki temu znałem dobrze ludzi z patroli, którzy pracowali na nocnych zmianach.

Często jeździłem w kółko z którymś z policjantów i od czasu do czasu widziałem młodzieńca, który był pod moją opieką. Zapisywałem czas, miejsce i innych obecnych. Często taka osoba pod nadzorem kuratorskim miał nakazane przez sąd przestrzeganie godzin policyjnych.

Kiedy następnym razem taki młodzian pojawiał się do raportu, pytałem go czy przestrzega swoich godzin, na co zazwyczaj odpowiadali, że tak. Wtedy pytałem o ten czas i miejsce, gdzie go widziałem. Widok zdumienie w ich oczach był bezcenny. Wtedy podejmowałem odpowiednie obowiązkowe działania. Po krótkim czasie czuł się tak, jakbym był wszędzie i wiedział, że lepiej będzie dla niego, aby dalej zachowywał się poprawnie.

Fragment Pisma na dziś mówi nam o tym, że Pan JEST wszędzie i wie o nas wszystko. Jeśli chodzi o życie dla naszego Pana nie ma przestojów. On wie o każdym z nas wszystko. Nie jest to złe, lecz jest nieustannym przypomnieniem o tym, że On jest tutaj zawsze, gdy Go wzywamy.

Wiele błogosławieństw, drogie serca. Zbliżcie się dziś do Boga, zaufajcie Mu całkowicie i bądźcie błogosławieństwem.

– – – Pastor Cecil

раскрутка сайта

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.