Codzienne rozważania_20.01.2018

Jon 3:3
WTEDY JONASZ WSTAŁ I UDAŁ SIĘ DO NINIWY, WEDŁUG SŁOWA PANA. A NINIWA BYŁA BARDZO WIELKIM MIASTEM, NA TRZY DNI DROGI PIESZEJ.

Pan Bóg wymagał od Jonasza całkowitego posłuszeństwa. Kazał prorokowi iść i zwiastować poselstwo, które mu da. Nie wiadomo czy poselstwo to zostało mu objawione natychmiast czy też musiał czekać aż dotrze do Niniwy zanim Pan przedstawił mu jego treść. To drugie wydaje się bardziej prawdopodobne sądząc z układu tekstu (3:2-4). Wskazuje to na wyjątkowe zaufanie, jakie Jonasz pokładał w Bogu. Nauczył się posłusznie czekać. Gdy wiara zapanuje w naszym sercu pokonuje wszelkie przeszkody i pogardza wielkością świata. Jonasz udał się do Niniwy w podobnym duchu jak Abraham, który wyszedł z Ur chaldejskiego nie wiedząc dokąd idzie (Hebr 11:8-9), ponieważ musiał zaufać Bogu, że otrzyma od niego poselstwo. Pomimo tego, że przypadek Jonasza jest wyjątkowy w historii zbawienia ponieważ wszystkie jego doświadczenia pełnią kluczową rolę w pokazaniu planów Boga prowadzących do Chrystusa oraz Ewangelii, to znajduje on odzwierciedlenie w życiu chrześcijańskim. Jezus powiedział do uczniów, że kiedy zostaną pojmani i sądzeni z powodu ich wiary, nie powinni się obawiać o to, co powiedzą, ponieważ Duch Święty będzie mówił ( Ew. Marka 13:9-11). Nie oznacza to jednak natychmiastowych odpowiedzi czyli bezpośredniego objawienia dokładnych słów Bożych. Oznacza to, że chrześcijanie mogą , że Pan pomoże im jasno myśleć i zdecydować co należy powiedzieć bez względu na okoliczności, w jakich się znajdują. Główna zasada brzmi, że Pan jest godny zaufania. A główne jej zastosowanie dla mnie i dla ciebie oznacza, że nie jesteśmy pozostawieni samym sobie, ale mamy wszystkie środki od Pana do tego, by nasza wiara przyniosła owoc jego chwale a nam błogosławieństwo, bez względu na okoliczności. Wielokrotnie oniemiali chrześcijanie otrzymywali odpowiednie słowa, kiedy nie mogli nic z siebie wydusić. Na tym właśnie polega istota wiary.
Lecz ci, którzy ufają Panu, nabierają siły, wzbijając się w górę na skrzydłach jak orły, biegną, a nie mdleją, idą a nie ustają” (Izajasz 40:31).
Życzę błogosławionego dnia.

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 2]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.