Codzienne rozważania_20.06.2015

Hurynowicz_rozwazania

Łu 16:19-31. 28. MAM BOWIEM PIĘCIU BRACI, NIECHAJ ZŁOŻY ŚWIADECTWO WOBEC NICH, ABY I ONI NIE PRZYSZLI NA TO MIEJSCE MĘKI.

Przypowieść o bogaczu i Łazarzu ukazuje nam niezaprzeczalny fakt, że po śmierci nie ma już możliwości nawrócenia się do Boga. Widzimy, że jest piekło oraz męki, od których nie ma ucieczki. Jest okropnie przebywać z pełną świadomością w wiecznej beznadziejności i rozpaczy. Wszyscy, którzy zasnęli w Chrystusie Jezusie znajdują się w raju – w wiecznej niezmiennej szczęśliwości. Jak szczęśliwość jest wieczna tak i potępienia jest wieczne. To stawia poważny problem do rozstrzygnięcia: czy opowiadasz się ZA czy PRZECIW Chrystusowi? Od tego zależy twój wieczny los. Wyboru musi dokonać każdy już dzisiaj, gdyż w wieczności los twój pozostanie niezmienny. DZIŚ, JEŚLI GŁOS JEGO USŁYSZYCIE NIE ZATWARDZAJCIE SERC WASZYCH. Jest to poważna przestroga.

Pozdrawiam i życzę błogosławionego dnia. b

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.