Codzienne rozważania_20.07.11

Chip Brogden

Wtedy powstał spór między nimi, kto z nich jest największy” (Łk. 9:46 wg wersji ang.).

Piotr swoją drogę z Jezusem zaczął tak jak my, uznając swoją grzeszność, tak więc Pan przyjął go takiego jakim był i zaczął go uczyć.

Niemniej, po pewnych postępach, Piotr zaczął tracić łączność z samym sobą. Chodził z Jezusem przez trzy lata i cieszył się Jego bliską przyjaźnią; widział i czynił cuda w Imieniu Jezusa. Według wszelkich zewnętrznych znaków nie był już „grzesznym człowiekiem”, lecz był „duchowym człowiekiem”. Wcześniej, Piotr uważał, że nie jest wart przebywać w Obecności Jezusa a niewiele czasu trzeba było, abyśmy zobaczyli tego „grzesznego człowieka”, jak spiera się z innymi uczniami o to, kto z nich jest największy! Powinno nam to pokazać, że jest w nas coś jeszcze głębszego, co powinno umrzeć i, że im bardziej „duchowi” stajemy się, tym łatwiej możemy ulec zwiedzeniu przez swoją własną duchowość.

– – – – – –

Share your comments: http://InfiniteSupply.Org/july20

©2011 InfiniteSupply.Org   Można rozpowszechniać w celach niezarobkowych pod warunkiem umieszczenia tej informacji. Podziel się tym z przyjaciółmi. Można rozpowszechniać w celach niezarobkowych pod warunkiem umieszczenia tej informacji. Podziel się tym z przyjaciółmi.

раскрутить свой сайт yandex

Click to rate this post!
[Total: 2 Average: 5]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.